Paul Mesters (CEO Suiker Unie), Koos Biesmeijer (Naturalis Biodiversity Center) en Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) ondertekenden op 18 april het convenant: de start van een langdurige samenwerking op duurzaamheidsgebied tussen Suiker Unie als bedrijf, provincie als overheidsinstelling en Naturalis Biodiversity Center als kennisinstelling.  

Naast presentaties van Marjan Minnesma (Urgenda) over de urgentie van samenwerking in duurzaamheid en Jan Kempers (Heineken Nederland) over succesverhalen van Groene Cirkels Heineken waren er dialoogtafelsessies. Aan deze dialoogtafels bespraken mensen van diverse organisaties ideeën en samenwerkingsmogelijkheden met elkaar. De dialoogtafels waren ingericht op 5 thema’s:

  • Biobased
  • Vergroening leefomgeving
  • Energie
  • Logistiek
  • kringlooplandbouw

Omstreeks 16:00 werden de eerste asperges gestoken op de boerderij van gastheer en gastvrouw René en Anja Ooms. Een mooie aanvulling op deze duurzame dag. Tijdens het nuttigen van een drankje werden alle hoogtepunten nog eens doorgenomen. De start van de nieuwe Groene Cirkels is werkelijkheid geworden.

Ambitie Suiker Unie

Suiker Unie heeft als ambitie om de groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenverwerker ter wereld te zijn. Ze zijn al goed op weg, zo hebben alle suikerbietentelers de gouden status bij het Sustainable Agriculture Initiative en is per kilo suiker de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 al 40% lager. Uiteindelijk wil Suiker Unie geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en de gehele suikerbietenketen volledig circulair maken. Samenwerking is daarvoor van essentieel belang: met elkaar kun je nog veel meer bereiken dan alleen.