SUEZ Recycling & Recovery Netherlands heeft een goed 2017 achter de rug, zo blijkt uit het duurzaamheidsverslag dat deze week is gepubliceerd. Het financieel resultaat was goed, vooral dankzij de prestaties van de inzamelingstak. Gelijktijdig nemen de activiteiten rond productie van energie en grondstoffen een hoge vlucht. Deze laatste dragen inmiddels voor een aanzienlijk deel (ruim 40%) bij aan de omzet.

In 2017 realiseerde SUEZ Recycling & Recovery Netherlands een omzet van 507 miljoen euro (2016: 485.000). Onder aan de streep bleef 34 miljoen euro (EBITDA) over (2016: 30 miljoen); een resultaat dat werd gedrukt door tijdelijke uitval van een van de lijnen van de afvalenergiecentrale SUEZReEnergy. Met dit financiële resultaat laat SUEZ duidelijk een kantelpunt zien. De aanscherping van de strategie koers laat een stijgende lijn zien en werpt ook in 2017 zijn vruchten af.

Aanscherping strategie

De strategie die SUEZ in Nederland al eerder ontwikkelde, is in 2017 tegen het licht gehouden, en nog eens aangescherpt. De focus blijft op het sluiten van ketens met als doel grondstoffen te re- en upcyclen waarbij bij voorkeur samenwerking met partners wordt gezocht. In 2017 is nadrukkelijker gekozen voor het verstevigen van posities in specifieke grondstoffenketens – in het bijzonder die van kunststof (verpakkingen). Deze laatste keten is in 2017 min of meer gesloten nadat joint ventures werden gerealiseerd met kunststoffenproducent LyondellBasell en Kempenaars Recycling. SUEZ is hierdoor direct betrokken bij de inzameling, de sortering, productie en afzet van secundaire grondstof voor kunststofproducenten. In het duurzaamheidsverslag stelt algemeen directeur Wieger Droogh dan ook dat het hoog tijd wordt dat producenten meer secundair materiaal toepassen. Wat hem betreft, ontwijken ze nu nog massaal hun verantwoordelijkheid door niet verder te kijken dan het verkoopmoment van hun product.

Verwachtingen positief

SUEZ is positief over 2018. Aan de hand van de gekozen strategie ontwikkelt de onderneming zich in hoog tempo tot producent van grond- en brandstoffen. Die transformatie gaat soms met vallen en opstaan, maar werpt steeds meer vruchten af. Gelijktijdig draait de inzamelingsoperatie op volle toeren en vormt daarmee een uitstekende basis voor verdere groei. Bovendien is merkbaar dat bij opdrachtgevers de belangstelling voor duurzaam grondstoffenmanagement toeneemt. SUEZ wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken over het besparen van afval en het terugwinnen van grondstoffen. Deze vragen komen niet slechts meer van grote klanten als Schiphol, NS en Scania, die duurzaamheid al lang hoog in het vaandel hebben. Ook andere grote en middelgrote klanten weten SUEZ hiervoor te vinden.Het duurzaamheidsverslag over 2017 van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is hier te vinden