Afgelopen week presenteerde startup FC-i (First Circular Insulation) een doorbraak op het gebied van 100% natuurlijk isolatiemateriaal. Op basis van reststromen uit bos- en natuurbeheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden met schimmels (oftewel mycelium) grote isolatieplaten gemaakt. Deze schimmels worden bij de innovatieve productielijn in Veenoord continu in een reactorvat gekweekt.

Toepassing reststromen

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vinden in de nieuwe techniek een nieuwe, hoogwaardige en duurzame toepassing voor hun reststromen. Henk Wanningen, hoofd biogrondstoffen Staatsbosbeheer: “We gebruiken onze biogrondstoffen zoals maaisels van gras, riet en houtsnippers het liefst voor producten en materialen waarbij de opgeslagen CO2 zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Door de maaisels te verwerken in deze isolatieplaten voor gebouwen wordt voorkomen dat de opgeslagen CO2 snel vrijkomt. Op die manier leveren we een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering.”

Gidion Kok, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten: “In Nationaal Park Weerribben Wieden wordt jaarlijks nog volop riet gesneden. Bij het uitkammen van het riet komt ook restmateriaal vrij. Het riet gaat op de daken, het restmateriaal is een prachtige grondstof voor biobased bouwmaterialen. We vinden het bij Natuurmonumenten belangrijk om de koolstof in het materiaal zo langer vast te houden en op die manier bij te dragen aan een circulaire toekomst.”

Duurzaam alternatief

De 100% circulaire platen zijn een alternatief voor niet-duurzaam isolatiemateriaal, zoals PUR, PIR, EPS en steenwol. Ze zijn uitermate geschikt als dakisolatie. Bij het einde van de levensduur van een dak kan het bovendien geretourneerd worden voor hergebruik. Een volledig circulair proces van natuurlijke producten en componenten.

Het werkt zo: houtsnippers, gras en riet worden volgens een specifiek recept gemengd met mycelium en afgevuld in mallen. Het mengsel wordt daarna in een ruimte gelijmd. Vervolgens verbindt het mycelium de substraten tot een geheel, waarna op een andere productielijn de schimmels worden ‘afgedood’. Ten slotte worden de nieuwgevormde harde isolatieplaten gedroogd en zijn ze klaar voor gebruik.

Foto: Henk Wanningen, hoofd biogrondstoffen Staatsbosbeheer en Gidion Kok, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten bij restmateriaal