Het onderzoeksprogramma gaat over de concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van het onderzoeksprogramma is om ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen hierin bij te staan. Daarnaast is het onderzoeksprogramma bedoeld om samenhang te brengen in de onderzoeksinspanningen op het gebied van MVO die op Nederlandse universiteiten worden geleverd. Om de aansluiting bij de praktijk te waarborgen zal het bedrijfsleven worden betrokken bij het onderzoeksprogramma.
Ybema geeft voorts in zijn brief aan dat de uitwerking van het MVO-beleid in het financieel buitenlandinstrumentarium nagenoeg voltooid is.
De Raad voor de Jaarverslaggeving zal op 19 juni aan Ybema advies uitbrengen over de mogelijkheden oom maatschappelijke aspecten op te nemen in de verslaggeving van ondernemingen.