Start onderzoeksprogramma MVO in 2003

Staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat, ter ondersteuning van het bedrijfsleven bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), er een tweejarig onderzoeksprogramma MVO in ontwikkeling is. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband van zeven universiteiten (EUR, KUB, KUN, Nijenrode, UT, UvA, VU), het NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling) en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast worden de mogelijkheden voor samenwerking met onderzoeksinstellingen in Europa, die met soortgelijk onderzoek bezig zijn, en kenniscentra zoals het Global Reporting Initiative (dat recent bekend maakte dat het zijn hoofdkantoor in Amsterdam zal vestigen), onderzocht. Het Kenniscentrum MVO dat momenteel in oprichting is, zal te zijner tijd een centrale rol gaan vervullen bij het verspreiden van de opgedane kennis naar het bedrijfsleven.

Het onderzoeksprogramma gaat over de concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van het onderzoeksprogramma is om ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen hierin bij te staan. Daarnaast is het onderzoeksprogramma bedoeld om samenhang te brengen in de onderzoeksinspanningen op het gebied van MVO die op Nederlandse universiteiten worden geleverd. Om de aansluiting bij de praktijk te waarborgen zal het bedrijfsleven worden betrokken bij het onderzoeksprogramma.
Ybema geeft voorts in zijn brief aan dat de uitwerking van het MVO-beleid in het financieel buitenlandinstrumentarium nagenoeg voltooid is.
De Raad voor de Jaarverslaggeving zal op 19 juni aan Ybema advies uitbrengen over de mogelijkheden oom maatschappelijke aspecten op te nemen in de verslaggeving van ondernemingen.

Share Button