Donderdag 14 april vindt in Arnhem het startevent plaats van één van de grootste circulaire bouw- en sloopprojecten van Nederland: de demontage van het Prinsenhofgebouw. De 9 verdiepingen tellende betonkolos wordt komend jaar zorgvuldig uit elkaar gehaald en de onderdelen worden hergebruikt voor nieuwbouw. Kozijnen, trappen, wanden, voerbedekking en zo’n 7.400 m2 aan betonvloeren krijgen daarmee een tweede leven. Deze manier van circulair slopen en bouwen is nieuw in Nederland. Met dit project willen betrokkenen de weg banen voor duurzamer hergebruik van beton in de bouwwereld.

Pionieren voor circulair slopen en bouwen in Nederland

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem staat het provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A leeg. Provincie Gelderland kiest voor een duurzame manier van slopen: circulair delven. Hiervoor is een nauwe samenwerking met Lagemaat B.V. (sloopbedrijf) en Dycore (leverancier van de originele betonnen systeemvloeren) beklonken.

De uitdaging is vrijkomende materialen uit het gebouw zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Het gebruik van grondstoffen wordt hiermee verminderd, CO2 bespaard én er is minder afval. Echter, demontage en hergebruik van hele kanaalplaatvloeren en prefab wandelementen uit een bestaand gebouw is een nieuw, complex proces! Om de circulaire economie aan te jagen staat kennisdeling centraal in dit project.

  • Hoe verbind je een circulaire sloop aan een duurzame nieuwbouw?
  • Hoe ga je om met garanties voor tweedehands kanaalplaatvloeren?
  • En hoe stimuleer je ketensamenwerking voor hoogwaardig hergebruik?
  • Hoe faciliteer je als bevoegd gezag de circulaire bouw?

Remontagebedrijf Lagemaat: Uniek project in Europa: Dit project is uniek in Europa. We gaan het gebouw volledig uit elkaar zagen en de betonplaten en andere onderdelen weer opnieuw gebruiken. Dit zorgt ervoor dat op de nieuwbouwlocatie bijna geen nieuw beton, metaal en glas meer nodig is, waardoor we duizenden tonnen aan ‘embodied’ CO2 kunnen besparen. Daarnaast schiet de waarde van bouwmaterialen op dit moment de lucht in, terwijl de levering ervan steeds complexer wordt. Hierdoor zie je nu al positieve business-modellen ontstaan. Dit project vormt een ware bron van nieuwe inzichten, ervaringen en innovatieve rekenmodellen, waarvan we de kennis willen delen om de versnelling naar een circulaire economie te realiseren.”

Vloerenleverancier Dycore: Een heel nieuw proces: “Hergebruik van materiaal in prefab beton door toepassing van betongranulaat is bekend; de afgelopen jaren leverde Dycore bij vele projecten kanaalplaatvloeren voorzien van dit gerecycled betongranulaat. Het hergebruiken van hele kanaalplaten uit een bestaand gebouw is een geheel nieuw proces. Wij adviseren en denken hier in mee. De vloerelementen zijn eind jaren ’80 geleverd, nu worden ze uit het gebouw gehaald en hergebruikt. Hoe doe je dat op een manier die voldoet aan de huidige normen? Samen met de betrokken partijen hebben we een ‘Protocol Hergebruik Kanaalplaatvloeren’ opgesteld hiervoor. De hele bouwketen is op zoek naar nieuwe circulaire initiatieven en alternatieven. Met dit project onderzoeken we waar je tegenaan loopt. Nieuwe circulaire technieken moeten zich bewijzen, dat kan alleen door eraan te beginnen en er van te leren.”

Provincie Gelderland: Obstakels oplossen met een icoonproject: “Als overheid investeren we in dit icoonproject om samen met de markt obstakels op te lossen voor circulair slopen en bouwen. Het was in het begin lastig om interesse te krijgen voor het oogsten van vrijkomende materialen uit ons oude kantoorpand. Om te inspireren hebben we daarom visuele ontwerpen laten maken; wat er mogelijk met al dat materiaal in zo’n gebouw? Ook  zijn we zelf op zoek gegaan naar een doelgebouw voor een deel van de betonplaten uit het donorgebouw. Zo ging het verhaal leven en vonden we 2 partijen die samen met ons willen pionieren. We slopen als provincie niet zo vaak een gebouw, met dit project creëren en delen we kennis om de circulaire economie te stimuleren.”

Symbolische aftrap

Woensdag 13 april om 12.00 vindt in Arnhem een symbolische aftrap plaats van het icoonproject. Daarbij wordt een 10 ton wegende betonnen vloerplaat symbolisch met een hijskraan opgehesen door gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland, Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat en Patrick Taks van Dycore. Ze worden geholpen door studenten techniek van het Rijn IJssel College.