Het contract met de bank wordt afgesloten in het kader van het zogenaamde Clean Development Mechanism (CDM) zoals vastgelegd in het Kyoto Protocol over klimaatverandering. Het Clean Development Mechanism heeft een drieledig doel. Naast het bijdragen van duurzame ontwikkeling door het stimuleren van duurzame energie en schone technologieën in ontwikkelingslanden draagt het bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tenslotte biedt CDM de mogelijkheid industrielanden te helpen om een deel van hun reductieverplichtingen kosteneffectief in het buitenland te realiseren.

Het contract met de Rabobank is het eerste contract met een private financiële instelling. Eerder heeft VROM contracten afgesloten met multilaterale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, het IFC en de regionale ontwikkelingsbank van de Andes. Ook heeft VROM overeenkomsten afgesloten met Panama, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador en UruguayNederland mag de uitgespaarde tonnen CO2 bijtellen bij de eigen reductieverplichting.

Nederland heeft zich in 1997 in Kyoto verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. De helft van deze verplichting gebeurt in eigen land, de andere helft mag gerealiseerd worden in het buitenland. Naast samenwerkingsprojecten met ontwikkelingsland (Clean Development Mechanism) zijn er ook samenwerkingsprojecten met andere industrielanden (Joint Implementation).