De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft vandaag haar ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018’  gepubliceerd. Het streven is om de omschreven ambities en prioriteiten gezamenlijk met de markt op te pakken.

Dit jaar bestaat de stichting die de CO₂-Prestatieladder beheert vijf jaar. De CO₂-Prestatieladder is het snelst groeiende duurzaamheidsinstrument van Nederland en heeft een duurzame revolutie gerealiseerd in de traditionele bouwsector. In vijf jaar tijd zijn met 750 certificaten meer dan 2.500 bedrijven gecertificeerd, in steeds meer sectoren.

De visie van SKAO

Met steeds meer deelnemers op de ladder is het belangrijk dat koplopers beloond blijven worden. Het onderscheidend vermogen bij de gunning van projecten blijft daarom een belangrijk aandachtspunt van SKAO.

De SKAO heeft voor de komende jaren de volgende ambitie en prioriteiten:

  1. Opdrachtgevers en projecten: SKAO zet in op een actievere rol van opdrachtgevers bij de inzet van de CO2-Prestatieladder, met als doel meer zichtbare resultaten binnen projecten en betere ketensamenwerking te realiseren.
  2. Maatschappelijke zichtbaarheid vergroten: SKAO vergroot de maatschappelijke impact (CO2-reductie door de CO2-Prestatieladder) van de CO2-Prestatieladder en maakt deze meer zichtbaar door middel van kennisdeling, communicatie en verbinding van partijen.
  3. Koplopers belonen: SKAO blijft zich inzetten om het draagvlak voor de CO2-Prestatieladder als gunningsinstrument, marktmechanisme en innovatiemotor te behouden en te vergroten door echte koplopers te belonen.
  4. Groei: SKAO heeft de ambitie de CO2-Prestatieladder te laten groeien tot hét duurzaamheidsinstrument voor CO2-reductie van Nederland. SKAO zet in op verbreding naar nieuwe sectoren en opdrachtgevers en op internationale erkenning van de ladder.

De nota Ambities en Prioriteiten 2016-2018 is met een breed palet aan stakeholders van SKAO opgesteld. Het geeft richting aan het beleid van SKAO in de komende jaren en vormt de basis van waaruit de route naar klimaatneutraliteit wordt uitgezet. Klimaatneutraliteit is dan ook verwerkt in de visie van SKAO die luidt:

‘De CO2-Prestatieladder zet aan tot ambitieuze CO2-reductie door middel van innovatie en ketensamenwerking, met als lange termijndoelstelling een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Nederland.’

Bekijk hier de ‘Ambities & Prioriteiten 2016-2017’