Willems ondertekende in december samen met ongeveer tachtig andere Nederlandse toplieden uit het bedrijfsleven een brief aan de informateur, waarin ze opriepen ‘de bescherming van ons leefmilieu een hogere prioriteit te geven’.

Op de brief is veel kritiek gekomen, omdat het bedrijfsleven zelf niet genoeg zou doen om het milieuprobleem aan te pakken. Volgens Willems is dat niet altijd mogelijk zonder hulp van de politiek. ‘Als je bedenkt dat alle alternatieve brandstoffen twee tot vijf keer zo duur zijn als fossiel, dan koopt de klant dat gewoonweg niet. Als aan de pomp biodiesel twee keer zo duur is, koopt niemand dat. Of doet u dat soms wel?’, zegt Willems. ‘Wij hebben het geprobeerd met Pura, dat was beter voor het milieu. Twee cent per liter duurder, niemand kocht het.’

Volgens Willems is de brief geen verkapt verzoek om subsidies. ‘Het bedrijfsleven werkt wel aan de ontwikkeling van alternatieven. Maar uiteindelijk moet iemand betalen. Er moet een systeem komen waarin ofwel de klant betaalt, ofwel de overheid. Dat is geen subsidie. Als de samenleving het een probleem vindt, moet de samenleving met een oplossing komen.’

Willems leidt de Taskforce Energietransitie, een adviesorgaan dat is opgezet door de ministeries van Economische Zaken en Vrom om de Nederlandse economie duurzamer te maken. De werkgroep adviseerde onlangs om de overheidsbijdrage aan allerlei milieuprojecten te verhogen van euro 1 mrd naar euro 2 mrd per jaar. Een speciale regiegroep zou, los van de overheid, moeten beslissen over de toewijzing van de gelden.

Dat laatste is volgens Willems nodig omdat de politiek met veel te korte termijnen werkt. ‘Je moet niet werken met een termijn van vier jaar, maar tien tot vijftien jaar. Dat is juist altijd het probleem geweest, dat ze na vier jaar gingen kijken wat er bereikt was, dat viel dan tegen en dan werd het beleid omgegooid. Er is een hoop geld verspild met zwalkend beleid.’

Tegenwordig is er zeer veel aandacht voor milieuproblemen, vooral de klimaatsverandering. Volgens Willems was Shell al veel langer met het probleem bezig. ‘Ik denk dat mensen die met enige kennis van zaken hieraan werkten, al redelijk overtuigd waren dat er iets moet gebeuren. Bij ons is de stemming niet anders dan vorig jaar. Wij zeggen al jaren dat er voldoende wetenschappelijke basis is voor de stelling dat het klimaat verandert.’

debat

Wilt u de debatten op maandagavond bijwonen? U kunt zich kosteloos aanmelden via maandagavonddebat@fd.nl. Plaats: Auditorium van restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein, Amsterdam. U kunt ook vanuit huis meepraten. Stuur uw vraag naar reactie@fd.nl. Het debat is via de livestream te volgen op www.fd.nl/debat.