Het Italiaanse modehuisGucci eindigt onderaan. Het in opspraak vanwege zijn aanwezigheid in Birma geraakte IHC Caland staat op de zestiende plaats.

DSR heeft de beursgenoteerden met elkaar vergeleken op basis van zes duurzaamheidsthema’s: werknemers, leveranciers en mensenrechten, samenleving, milieu, corporate governance en klanten. Van der Moolen viel buiten het onderzoek omdat zijn bedrijfsactiviteiten te sterk afweken van de andere 24 ondernemingen in de beursindex.

Per themaheeft DSR weer gekeken naar transparantie, beleid, managementprogramma’s en prestaties. Daaruit blijkt dat Nederlandse ondernemingen nog veel winst kunnen boeken bij het in de gaten houden van hun eigen prestaties. In de praktijk blijkt dat de AEX-ondernemingen wel goed zijn in het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid, maar niet in het meten van het resultaat van dat beleid.

Marcel Jeucken, onderzoeker van DSR, noemt zijn onderzoek ‘uniek’. Nog niet eerder zijn Nederlandse hoofdfondsen op deze manier met elkaar vergeleken. De mate van duurzaamheid is hem meegevallen. ‘Als je een score 50% als een natuurlijke grens ziet, dan zie je dat de meeste daar boven zitten.’

Opvallende resultaten zijn volgens onderzoeker Jeucken de lage score van ABN-Amro en Wolters Kluwer bij het thema werknemers. ‘Zij verstrekken weinig informatie over hun personeelsbeleid- en management buiten Nederland. En omdat meer dan 50% van hun personeelsbestand buiten Nederland werkzaam is, levert dat minpunten op.’

Het zal niet verbazen dat Ahold bij het thema klanten, waar met name gekeken wordt naar productkwaliteit en klanttevredenheid als hoogste eindigt. Akzo Nobel is hier de hekkensluiter omdat het geen informatie verstrekt over kwaliteitszorg. Bovendien is Akzo betrokken geweest bij controverses over prijsafspraken, onveiligheid van producten en marketingpraktijken.

Toch doen Nederlandse AEX-fondsen het in Europees verband niet slecht. DSR heeft ze vergeleken met 261 andere Europese bedrijven gevestigd in veertien andere Europese landen. Zwitserland heeft de duurzaamste beursgenoteerde fondsen, gevolgd door Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Italië staat onderaan. Het bestand van de onderzochte Europese bedrijven dekt ongeveer 95% van de totale marktkapitalisatie van de FTSE Europe Index.

In Europees verband scoren de Nederlandse bedrijven op milieugebied matig. Daar staat tegenover dat maatschappelijke verantwoordelijkheid – onderwijs, zorg, integratie – breed wordt gedragen.