Uitgangspunt voor de SER-commissie is dat de criteria voor de Transparantiebenchmark moeten zijn gebaseerd op een helder kader voor verslaglegging. Dit kader zal het komende jaar naar verwachting worden herzien vanwege nieuwe Europese regels en de ontwikkeling van nieuwe standaarden. Tegen deze achtergrond pleit de SER-commissie er voor om de herziening van de criteria uit te stellen in afwachting van het nieuwe kader. Op deze wijze is er ook meer tijd om na te denken over de vraag hoe meer aandacht te geven in de criteria aan verslaglegging over internationale aspecten van MVO.