SER: ‘Naleven MVO convenanten lastig’

Het kost partijen die zich verbonden hebben aan convenanten voor duurzaam ondernemen duidelijk veel moeite om aan gemaakte afspraken te voldoen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een tussenrapport over overeenkomsten die in verschillende sectoren zijn gesloten over bijvoorbeeld loon, arbeidsomstandigheden en milieu.

Volgens de SER ontbreekt het veel partijen onder meer aan tijd, capaciteit en geld om alle afspraken daadwerkelijk na te komen. Volgens het adviesorgaan zou het goed zijn als ondertekenaars daarom duidelijke consequenties verbinden aan hun beloften. Ook zouden afspraken meer op hoofdlijnen gemaakt kunnen worden.

Verder wijst de SER er op dat de overheid een grotere rol kan spelen door als voorbeeld te dienen en zijn invloed te gebruiken in binnen- en buitenland. Dat kan door organisaties en bedrijven aan te spreken en aan te sporen. Dit geldt overigens ook voor de andere partijen aan tafel, zo staat in de aanbevelingen.

In het SER-rapport wordt gesproken over vijf al afgesloten convenanten. Het gaat om afspraken in kleding en textiel, de bankensector, plantaardige eiwitten, duurzaam bosbeheer en goud. Daar kwam donderdag de verzekeringssector bij. Ook zijn er vorige week afspraken gemaakt in de levensmiddelenindustrie.

 

Share Button