In het ochtendgedeelte gaf Folkert van der Molen, senior-adviseur duurzaam ondernemen bij DHV, een beeld van de actuele ontwikkelingen en presenteerde hij de recente onderzoeksresultaten van DHV op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Daarna gaf Piet Sprengers, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), in zijn lezing aan dat er nog maar weinig ondernemingen een corporate duurzaamheidsverslag opstellen. Ook riep hij het publiek op een “Letter of recommendation” te ondertekenen om Staatsecretaris Ybema op te roepen de mogelijke komst van het internationale GRI-secretariaat naar Nederland te ondersteunen.

In een zeer aansprekend betoog gaf Tauni Sanchez, projectmanager sustainability reporting van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een beeld van hun project op dit gebied. Zij ging in op de vraag waarom ondernemingen aan duurzaamheidsverslaggeving zouden moeten doen. De WBSCD maakt voor ondernemeningen een toolbox/handreiking voor duurzaamheidsverslaggeving en onderzoekt ook de relatie tussen verslaggeving en de financiële wereld als stakeholder. Wat kunnen zij met duurzaamheidsverslagen en welke knelpunten zijn er nog.

Ronald Lubberts, duurzaamheidsanalist van SNS Asset Management, gaf aan wat duurzaamheidsanalisten kunnen met de informatie uit duurzaamheidsverslagen gebaseerd op het GRI.

In het middagprogramma kwamen de projectleiders van de duurzaamheidsverslagen van 3 Nederlandse top-ondernemingen aan het woord en gaven het publiek inzicht in waarom ze met een duurzaamheidsverslag zijn gekomen, de stakeholders en de praktijkervaringen. Dit waren Mark Wade, projectleider Shell Report van Shell International; Pieter Kroon, manager Public Affairs van ING Groep en Henk Slegers, projectmanager Responsible Care Report van Shell.

Veel bezoekers werden gemotiveerd door de enthousiaste verhalen van de sprekers over duurzaamheidsverslaggeving. Duurzaamheidsverslagen lijken een ‘onvermijdelijk’ fenomeen te worden.

Binnenkort is op deze site een (populair) verslag van het seminar te downloaden.