Vrijdag 27 november 2015 rijdt De Groene Top trein door Nederland, op initiatief van de Nederlandse Klimaatcoalitie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS in de aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs. Deze trein zit vol met reizigers die duurzame, slimme en inspirerende ideeën hebben om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Directeur Duurzaamheid van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Marjolein Demmers, is met een team aan boord om kennis te delen over kansen en concrete mogelijkheden.

Royal HaskoningDHV werkt op vele manieren aan de transitie naar duurzaamheid. “Alles wordt anders. Als bedrijf zijn we bezig om concrete stappen te maken zowel in onze bedrijfsvoering als voor onze klanten”, aldus Demmers. “Kijken naar hoe de wereld er over 30 jaar uitziet én er nu al naar gaan handelen.”

In de trein deelt het team van Royal HaskoningDHV inzichten en voorbeelden van duurzame oplossingen voor afvalinzameling en vervoer uit de praktijk. Demmers: “Met onze klanten zijn we bezig om samen een toekomstgerichte ontwikkeling tot stand brengen. De ervaring die we daarmee hebben delen we graag in De Groene Top Trein. We zijn ingenieurs en daarbij gericht op het ontwikkelen van concrete en toekomstgerichte maatregelen. Wij willen daarbij een aanjager zijn voor verbetering en vernieuwing. We zien in onze dagelijkse praktijk dat er veel mogelijk is en veel wordt geleerd.”

Daarnaast geeft Marjolein Demmers als lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) ook een toelichting op twee recente adviezen aan regering en kabinet; Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050 en Circulaire economie: Van wens naar uitvoering. Deze gaan over de rol van de overheid in het versnellen van transities.

Parijs
Marjolein Demmers reist 28 november ook mee op de klimaattrein die de Nederlandse onderhandelingsdelegatie voor de VN-klimaattop naar Parijs brengt.

Langetermijnopgaven vertalen naar concrete stappen vandaag
Royal HaskoningDHV wil een duurzamere samenleving tot stand brengen en samen met haar klanten werken aan de positieve ontwikkeling van steden, water, transport, en industrie.

Steden worden mondiaal steeds groter en belangrijker. De uitdaging is om daar een positieve draai aan te geven, door in de behoeften van mensen in de stad te voorzien op een integrale duurzame manier, van bebouwing, vervoer, energie, water en sanitatie tot voedsel. Mede vanuit klimaatverandering bezien is de wateropgave urgent; we willen in drinkwater voorzien, water zuiveren én beschermen tegen te veel of te weinig water. Transport zal ook een transitie door gaan maken, alleen al op het gebied van brandstoffen, en de industrie staat voor de uitdaging om te schakelen naar ‘clean tech’ met slimme grondstof- en energieoplossingen.

Daarnaast zoekt Royal HaskoningDHV in elk project naar concrete aangrijpingspunten voor meer impact vanuit vier invalshoeken: het betrekken van stakeholders, kansen voor extra waardecreatie benutten, toekomstgerichtheid bewaken, en slimmer omgaan met energie en grondstoffen.