Rotterdams bedrijfsleven roept lokale politiek op werk te maken van duurzaamheidsambities

Vanochtend hebben vertegenwoordigers van Akzo Nobel Specialty Chemicals, Eneco Groep en Woonstad Rotterdam namens tientallen Rotterdamse bedrijven en organisaties een oproep gedaan aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. De bedrijven roepen de Rotterdamse politiek op om vaart te maken met de sprong naar een circulaire en duurzame stad.

“De tijd van alleen woorden is voorbij”, zeggen de ondertekenaars. “Rotterdam moet nu volop inzetten op daden en bouwen aan toekomstbestendige economie.” “Wij gaan als bedrijven de uitdaging aan en hebben de gemeente als partner nodig”, stelt Ron Wit, directeur Public Affairs van Eneco Groep: “Steden spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame toekomst waarin de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog maar heel beperkt is. Wij pleiten daarom voor langjarig ambitieus beleid van de gemeente Rotterdam zodat burgers en bedrijven meer kunnen investeren in slimme klimaatoplossingen. Dat zorgt voor groene welvaart, nieuwe verdienmodellen en meer banen.”

In de Klimaatoproep, die door meer dan 60 bedrijven en organisaties is ondertekend, wordt Rotterdam geroemd om zijn mentaliteit van aanpakken, veerkracht en met zijn allen de schouders eronder. “Nu staat Rotterdam voor een volgende enorme uitdaging”, aldus de ondertekenaars: “de sprong naar een circulaire en duurzame stad. Onze stad, die als geen andere in Nederland loopt op kolen, olie en gas, zal over dertig jaar amper nog fossiele brandstof gebruiken.”

De Rotterdamse Klimaatoproep wordt gelanceerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De bedrijven en organisaties roepen de gemeentelijke politiek op om duidelijke doelen en mijlpalen te formuleren om aan het Akkoord van Parijs te gaan voldoen en verder te kijken dan een enkele collegeperiode.

“De gemeente heeft een aantal heldere rapporten geproduceerd over wat er moet gebeuren, zoals de Roadmap Next Economy,” stelt Maria Molenaar van Woonstad Rotterdam. “En nu is het tijd voor actie: geen woorden, maar daden. Het is goed dat we vorig jaar met elkaar een convenant hebben getekend, waarin staat dat Rotterdam in 2050 gasloos zal zijn. Maar daaraan moeten we wel concrete acties verbinden, ook de gemeente, zodat we het ook gaan halen, De energietransitie moet bovenaan de agenda staan van het nieuwe College en de nieuwe gemeenteraad. Ik verwacht van het komende College concrete plannen hoe zij de energietransitie gaat stimuleren en realiseren, waardoor ook Rotterdam voldoet aan het Akkoord van Parijs. Zodat het fijn wonen en werken blijft in deze stad.”

Marcel Galjee, Directeur Energie van Akzo Nobel Specialty Chemicals: “Als industrieel cluster heeft Rotterdam de kans om het verschil te maken als het gaat om de klimaatagenda. Met een sterk geïntegreerde industrie, de aanwezige kennis en infrastructuur en mogelijkheden voor groene energie voor de kust kan de stad een leiderschapspositie innemen in de transitie naar een emissieloze industrie. Samen kunnen we zo het klimaat én de duurzame ontwikkeling van de stad steunen.”

De ondertekenaars vormen een brede mix van ondernemers uit alle geledingen van Rotterdam: het MKB en de grote industrie, bedrijven uit de stad en uit de haven, onderwijsinstellingen en corporaties. In de middag vindt het Rotterdams Klimaatdebat plaats in de Fruitvis in Rotterdam, waar bedrijfsleven en politiek met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop de energietransitie in Rotterdam vorm krijgt.

Share Button