De afgelopen jaren zijn ondernemers zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om over te stappen op duurzaam ondernemen. Op ons platform zien wij dat de interesse in dit onderwerp sterk toeneemt. Maar tegelijk zien wij ook dat veel ondernemers de stap naar duurzaamheid nog niet durven zetten.

Weinig geld voor duurzame investeringen

De overstap naar een duurzame bedrijfsvoering kost veel geld. De buffers van veel ondernemingen zijn in coronatijd uitgeput geraakt. En banken staan door de situatie in Oekraïne niet te springen om leningen uit te geven. Het zijn onzekere tijden, waardoor veel ondernemers investeringen noodgedwongen uitstellen. Maar de noodzaak om nu te investeren in groene energie is groter dan ooit.

In coronatijd is de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) uitgebreid met de BMKB-C (corona). Dankzij deze regeling konden bedrijven met een garantstelling van de overheid aan hun financieringsbehoefte(n) voldoen. Inmiddels is alleen de gewone Borgstelling MKB-kredieten nog van kracht.

Groene BMKB stap in goede richting

Wij denken dat een groene variant van de BMKB een stap is in de goede richting. Veel ondernemers in Nederland zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en van de positieve impact die zij met hun bedrijf op het klimaat kunnen hebben. Een borgstelling vanuit de overheid kan dan een grote hulp zijn voor ondernemers. Maar er is veel meer nodig.

Doorpakken op duurzaamheid

Om echt stappen te zetten met duurzaamheid moet er meer gebeuren dan een groene BMKB. Ondernemers hebben handvatten nodig om snel over te kunnen stappen op duurzaamheid. Hoe concreter, hoe beter. De overheid en het grootbedrijf zullen de handen ineen moeten slaan om de transitie naar duurzaamheid binnen het mkb te versnellen. Wij denken hierbij aan gecentraliseerde hulp aan ondernemers en concrete voorlichting, bijvoorbeeld via mooie contentplatforms. De wens om te verduurzamen moet gefaciliteerd worden. De groene BMKB is een mooi begin, maar het is nu zaak om door te pakken op duurzaamheid.

Ronald de Snoo, Business owner, MKB Servicedesk