Rijkswaterstaat gaat zijn kantoorinrichting duurzamer inzetten en daarbij circulair inkopen. Dat betekent dat Rijkswaterstaat de levensduur van stoelen, bureaus en kasten verlengt en alle meubels en materialen zoveel mogelijk hergebruikt.  Dit draagt bij aan de ambitie van het kabinet om tot een 100 procent circulaire economie te komen en het doel van Rijkswaterstaat om zijn bedrijfsvoering duurzamer te maken.

De eerste contracten bij Rijkswaterstaat voor het circulair gebruik van kantoorinrichting moeten er in 2017 zijn. Het doel is om uiteindelijk voor het hele Rijk de bestaande inrichting opnieuw te gebruiken. Als er toch kantoorinrichting wordt ingekocht, moet dat circulair gebeuren.

Dat is mogelijk, doordat Rijkswaterstaat via zijn Inkoop UitvoeringsCentrum (IUC) Corporate Dienst voor het grootste deel van de Rijksoverheid onder meer de inkoop van kantoorinrichting organiseert. “We beginnen bij Rijkswaterstaat, en willen daarna bij de rest van de Rijksoverheid aan de slag te gaan”, zegt Sabine van der Leij, categoriemanager bij het IUC.

Lagere kosten

De circulaire inkoop van kantoorinrichting kan Rijkswaterstaat op termijn een geschatte besparing van ongeveer 2 miljoen tot 3 miljoen euro opleveren, vergeleken met de aanschaf van nieuwe kantoorinrichting. De geschatte besparing voor het Rijk kan 8 miljoen tot 11 miljoen euro bedragen. Dit is wel afhankelijk van de precieze uitwerking van de circulaire inzet van kantoorinrichting. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Turntoo, dat in opdracht van het IUC van Rijkswaterstaat is opgesteld.

“De potentie van kantoorinrichting voor circulaire inkoop is heel groot, als we kijken naar verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering en naar kostenbesparingen. We willen dus niet langer het oude meubilair wegdoen en vervangen door nieuwe spullen”, aldus Van der Leij.

Samenwerking partners

Om van circulaire inkoop een succes te maken, is samenwerking in de hele keten noodzakelijk. Niet alleen diegenen die zich bezighouden met aanschaf, gebruik en onderhoud moeten erbij betrokken zijn. Ook producenten van kantoorinrichting zijn belangrijk. Zij moeten inrichting ontwerpen dat makkelijk gerepareerd kan worden of langer meegaat.

Van der Leij: “We moeten het eigenlijk hebben over circulaire bedrijfsvoering. We zijn pas echt circulair bezig als we het bestaande én het nieuw aan te kopen inrichting niet meer in z’n geheel hoeven te vervangen. Daar is heel de keten voor nodig.”

Marktvisie

Dankzij deze samenwerking wil Rijkswaterstaat ook de onlangs gepresenteerde Marktvisie in de praktijk brengen. Publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben deze visie opgesteld om samen te komen tot slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Duurzame ambitie

Rijkswaterstaat wil in 2020 tenminste een reductie van 20 procent van de CO2-uitstoot hebben bereikt. In 2030 wil Rijkswaterstaat en zijn netwerken energieneutraal functioneren. Circulair inkopen draagt daaraan bij.

Rijkswaterstaat is daarom met partners bezig met een aantal pilots voor de inkoop van producten die te recyclen zijn of die van gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt. Zo dragen sluisstewards bij wijze van proef werkkleding die na het vaarseizoen volledig wordt gerecycled.

Download het rapport (pdf)