De gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland sporen het bedrijfsleven in de regio aan om het belang van een circulaire economie te onderkennen. Dat doen zij door middel van het gelijknamige manifest Maak werk van de circulaire economie, dat op 2 december 2020 werd ondertekend.

Civic entrepreneur Jan Luijten van het cluster Slimme Duurzaamheid is blij met het manifest: “Dit is het perfecte voorbeeld van samenspel in de triple helix: overheden uit de Groene Metropoolregio agenderen een onderwerp, bedrijven krijgen de kans te innoveren en kennisinstellingen en hun studenten ondersteunen de totstandkoming van deze innovaties.”

Hij is blij dat daarmee de thema’s die voor het cluster Slimme Duurzaamheid van belang zijn voorop staan: “Het cluster Slimme Duurzaamheid stimuleert en jaagt innovaties op het gebied van bouw en infrastructuur, maken en consumeren en groen en klimaat graag aan door het bedrijfsleven en kennisinstellingen te verbinden en te ondersteunen.”

Manifest Maak werk van de circulaire economie

Het manifest roept het bedrijfsleven op zich voor te bereiden om in de (regionale) keten te kunnen participeren in de uitvoering van opdrachten de Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen, de regionale ambitieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en het regionale traject Circulair Inkopen. Hier ziet de Regio hier kansen liggen voor innovatie en duurzame economische groei.

In de Woondeal is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal 25 procent circulair te laten ontwikkelen. Met de ambitieverklaring GWW spreken regionale gemeenten en provincie uit dat zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij werken die de grond-, weg en waterbouw betreffen.

Initiatiefnemers

Op initiatief van de wethouders Economische Zaken van de Regio Arnhem Nijmegen, hebben de regiogemeenten uit de regio en de ondernemersorganisaties Ondernemers Kontakt Arnhem, VNO-NCW Regio Arnhem-Nijmegen, Veron Lingewaard, OCO Overbetuwe, Lindus, Industriële Kring Nijmegen en Bouwend Nederland afdeling Zuid-Oost Gelderland het manifest ondertekend. 

Foto: Vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties, wethouders van de regiogemeenten die het manifest Maak werk van de circulaire economie ondertekend hebben, en de directeur van NTP Zevenaar, waar de foto is genomen.