Internationale bedrijven kunnen nu al concrete stappen nemen op weg naar een meer verantwoorde en maatschappelijke belastingpraktijk, stelt Getting to Good een rapport dat deze week in verschillende landen is uitgebracht door ActionAid, Oxfam en Christian Aid.

Behalve benadrukken wat bedrijven niet zouden moeten doen, wil ActionAid met dit rapport laten zien hoe bedrijven wél verantwoord kunnen handelen op gebied van belastingen en belastingbeleid. Getting To Good geeft concrete en gedetailleerde voorbeelden voor een verantwoord belastingmoraal van bedrijven in ontwikkelingslanden, dat sterk bijdraagt aan positieve verandering en de mensenrechten beschermen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld deze stappen nu al nemen:

  • Country-by-country reporting, publiekelijk openheid geven over de belastingen die ze betalen in de landen waar ze actief zijn, nog voordat ze door overheden wettelijk verplicht worden dit te doen.
  • Significante afspraken met belastingdiensten over belastingen publiceren, niet langer in beslotenheid opereren als het om belastingen gaat.
  • De impact van hun belastinggedrag op mensenrechten meten en vastleggen en bij nadelige gevolgen deze adequaat aanpakken.
  • Beginnen met meten en vastleggen van de effecten van hun belastingvoordelen, rapporteren of deze voordelen inderdaad de verwachte investeringen, werkgelegenheid en groei opleveren in de desbetreffende landen.

Ook pleit Getting to Good voor een cultuurverandering. Bedrijven kunnen veel meer doen dan zich strikt aan bestaande wetten te houden – en daarbij soms de mazen van de wet opzoeken. Zij zijn ook in de beste uitgangspositie om rekening te houden met de gevolgen van hun belastinggedrag, in de landen waar zij opereren. ActionAid vindt dat een beter belastingbeleid inclusief adequate monitoring en rapportage ook zakelijk voordeel biedt omdat het reputatieschade en onverwachte risico’s voorkomt en de bedrijfsvoering aanscherpt.

ActionAid is van mening dat de nationale en internationale belastingwetten moeten worden aangepast, maar beseft ook dat zulke systeemveranderingen uiterst traag verlopen en nooit perfect worden. Het bedrijfsleven zal intussen zijn miljoenen-, zo niet miljardenkeuzes blijven maken, over het afdragen van belastingen. Een duurzaam fiscaal beleid en publieke transparantie over de belastingafdrachten kan bedrijven een voorsprong geven. Bedrijven die niet eerlijk bijdragen aan de landen waarin ze actief zijn, lopen flinke reputatieschade op.

“Belastingontwijking is wel legaal, maar desondanks vinden mensen het toch niet normaal. In de kern is belasting afdragen ook voor internationale megabedrijven een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het betalen van een eerlijk aandeel belastingen is verstandig want belastingontwijkers lopen steeds vaker flinke reputatieschade op”, zegt Gijs Verbraak, beleidsadviseur Tax Justice bij ActionAid Nederland.

“Maar de echte verliezers in het huidige systeem zijn de mensen die in diepe armoede blijven steken zolang grote winsten worden weggesluisd en publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs uitblijven. Hun rechten worden geschonden. De beste bedrijven realiseren zich dat ze hun aandeel moeten gaan bijdragen.”

Download rapport via: http://www.actionaid.org/nl/nederland/publications/getting-good-towards-responsible-corporate-tax-behaviour