Vanaf het midden van de jaren negentig is de Rabobank duurzaamheid beleidsmatig gaan implementeren in alle bedrijfsprocessen. Deze pioniersfase kenmerkte zich door de oriëntatie op projecten die direct de economische meerwaarde van het duurzaamheidsdenken aantoonden, zoals o.a. groene financieringen en duurzaam beleggen. De bank gaat nu de tweede fase in: die van bezinning en verzakelijking. Ten Cate: “De bezinning heeft zowel betrekking op de commerciële benadering van duurzame producten en diensten, als op het toepassen van MVO-criteria in de reguliere dienstverleningsprocessen. Vanuit commercieel perspectief gaan we kijken of er vraag is naar duurzame producten en diensten.”

Twee MVO-doelstellingen per afdeling
In 2005 ligt de nadruk op de volgende doelstellingen:

Groepsbrede MVO-focus: elk bedrijfsonderdeel formuleert twee concrete MVO-doelstellingen voor 2006;

Financiële dienstverlening: invoeren van MVO-criteria in de zakelijke dienstverlening (internationaal en nationaal) en programma gericht op allochtone klanten (microkrediet in steden);

Maatschappelijke betrokkenheid: uitbouw van het Rabobank Development Program (m.n. investeren in plattelandsbanken in ontwikkelingslanden) en zichtbaar maken van coöperatief dividend (maatschappelijke sponsoring, donaties en veelheid aan maatschappelijke projecten);

Bedrijfsactiviteiten: verminderen milieubelasting door o.a. introductie van leaseauto’s die het milieu minder belasten (vergroening van de leaseregeling).

Terugblik op 2004
In 2004 overschreed de Rabo Groen Bank de grens van 2 miljard balanstotaal. De brutoverstrekkingen groeiden afgelopen jaar met € 534 miljoen, een groei van 25% t.o.v. voorgaande jaren. Vorig jaar zijn we gestart met de verduurzaming van de inkoop van producten en diensten van leveranciers: 64 inkooppakketten zijn doorgelicht op impact op milieu en duurzaamheid en 37 pakketten hadden daadwerkelijk impact. In 2004 heeft de Rabobank handelsplatform Climex geïntroduceerd, een markt voor de handel in CO2-emissierechten. Een andere highlight van vorig jaar is de toename van de betrouwbaarheid van het Maatschappelijk Jaarverslag. Als een van de eerste partijen heeft de Rabobank een zogenaamde ‘positief verklaring’ van de externe accountant verkregen. Dit houdt in dat lezer van het verslag meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie heeft.