Quicargo, een online marktplaats en community voor vrachtwagens, gaat de strijd aan met het fileleed en milieuvervuiling. De app van Quicargo stelt vrachtwagens in staat om de lege laadruimte te verkopen aan nieuwe klanten, waardoor er in 2019 meer dan 70.000 lege vrachtwagenritten voorkomen zijn. Hierdoor zou 4.600.000 kg CO2-uitstoot voorkomen moeten worden. Ook de transportsector profiteert hiervan, aangezien vrachtwagenritten efficiënter benut worden.

Quicargo draaide van november 2016 tot juni 2017 een soft-launch en is nu live. Inmiddels maken onder meer Jan de Rijk Logistics, Speedliner, Steenbergen, Koopman en Van Reenen, gebruik van Quicargo. Het bedrijf wil transportbedrijven winstgevender maken, doordat vrachtwagens beter benut kunnen worden. Doordat vraag en aanbod van transport op het platform bij elkaar komen, dalen de inkoop- en transportkosten voor verladers. Transactiekosten van transport zouden moeten dalen door het platform, dat de kosten daarbij ook transparanter wil maken.

“Hoewel lege vrachtwagens voor transportbedrijven kostbaar zijn, komen ze nog veel voor. Een kwart van de vrachtwagens in de EU die binnenlands vervoeren zijn nu compleet leeg en nog eens dertig procent zijn deels leeg. Deze innovatie komt uit de transportmarkt en ik hoop dat hij ook door de markt ondersteund wordt, zodat we samen een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot en files”, aldus Avishai Trabelsi, oprichter van Quicargo.

Besparing van file en CO2

Tijdens de soft launch wist Quicargo al een besparing van 2900 meter aan fileleed te realiseren, goed voor in totaal 400 lege vrachtwagens. In 2019 zou dat 500 kilometer moeten zijn; dat zijn 70.500 vrachtwagens die anders leeg geweest zouden zijn. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 4.600.000 kgCO2, de hoeveelheid CO2 die jaarlijks door zo’n 732 Nederlandse huishoudens uitgestoten wordt.

Is deze doelstelling niet te ambitieus? “Dat hangt ervan af hoe je ambitieus definieert. We streven ernaar om in drie jaar tijd de lege laadruimte in vrachtwagens in de Benelux met drie procent terug te brengen. Er wordt nog veel te veel vrachtruimte onbenut – en daarmee onnodig vervuild en de weg gebruikt. Drie procent meer vrachtwagenbezetting zien we dan ook als een eerste stap in de goede richting”, besluit Trabelsi.

Kleine marges

In de transportsector bepalen minieme marges, van een of twee procent, of een bedrijf winstgevend is of niet. Doordat Quicargo transportbedrijven helpt om elke vrachtwagenrit nog beter te benutten, ziet Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel, lector op de Hogeschool van Amsterdam op het gebied van logistiek, de toekomst van de vrachtwagenmarktplaats rooskleurig in. “De transportsector is een van de sectoren waarin digitale innovaties achterbleven, maar een gigantisch verschil op het bedrijfsresultaat kunnen hebben. Dat de commerciële doelstellingen van deze organisaties – vrachtwagens efficiënter laten rijden – bijdragen aan maatschappelijke doelen, maakt Quicargo urgent en relevant.”

Op dit moment zijn er 3000 vrachtwagens aangesloten, waardoor 300 bedrijven vervoerden via Quicargo. Het bedrijf haalde in 2016 500.000 euro op om de community te ontwikkelen, van toonaangevende logistieke bedrijven als H&S Group en angel investeerders. Naast Ploos van Amstel, zijn ook Peter Sierat (voormalig TLN-CEO) en Willem Prinsen (voormalig directeur van TNT Benelux en Duitsland) adviseur van Quicargo.