Het blijkt dat bedrijven veelal uit eigen bedrijfsmotieven overgaan tot MVO. De rol van de overheid is vooral belangrijk om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van MVO. MVO komt het meest voor in de sectoren energie, mijnbouw, textiel en ambachtelijke productie, gevolgd door landbouw. Het zijn vaak grotere bedrijven die hierover rapporteren. Zowel positieve (54%), negatieve (24%) als gemengde positieve en negatieve effecten (22%) van MVO komen voor. Het is echter niet altijd duidelijk of deze effecten terug te voeren zijn op steun van de overheid.

Lees de volledige publicatie via de link.