Duurzaam ondernemen noemt Poppelaars één van de speerpunten van het provinciaal milieubeleid. ,,Dat klinkt misschien een beetje vaag, omdat duurzaam ondernemen een abstract begrip is. Punt is: hoe ga je daar invulling aan geven. Je kunt het heel breed trekken: meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vind ik in dit verband te ver gaan. De provincie is met duurzaam ondernemen meer gericht op het milieu.“ Volgens de gedeputeerde kan aan meer milieubewust bezig zijn in de hele bedrijfsvoering nog heel veel worden verbeterd. ,,In de jaren tachtig was er veel discussie over het voorkomen en verminderen van vervuiling. Op dit terrein is er al heel wat gewonnen. Duurzaam ondernemen is vooral een ketenbenadering. Grondstof inkopen en verbruiken, energiegebruik, samenwerking bij hergebruik van afvalstoffen.“

Brochure
Hij vindt het een goede zaak dat de provincie de ogen van de ondernemers probeert te openen. Een aantal bedrijven is er zelf al mee bezig. Aan hun activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen wordt aandacht besteed in een speciale brochure. ,,Zeeuwse voorbeeldbedrijven vertellen hun verhaal. Ondernemers informeren ondernemers“, licht Poppelaars toe. De provincie zal met een stand op de bedrijvenbeurs Contacta aanwezig zijn, met duurzaam ondernemen als thema.
Ook is het de bedoeling dat provinciale medewerkers een aantal bedrijven gaan doorlichten om te bekijken op welke wijze er meer milieuwinst te behalen is. De gedeputeerde acht het ook gewenst om het management van bedrijven meer te betrekken bij de invulling van duurzaam ondernemen.
Poppelaars bepleit een omslag in denken bij bedrijven. Zij moeten inzien dat energiebesparing en hergebruik van afval ook geld oplevert.
De gedeputeerde maakt zich wel zorgen over de duurzaamheid van de bedrijfsterreinen. ,,In Nederland is maar 1,8 procent van de bedrijfsterreinen duurzaam ingericht. In Zeeland is dat niet veel anders. Daar is nog een oorlog te winnen.“ Poppelaars signaleert enige verbetering in bijvoorbeeld Vlissingen-Oost en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.
,,Maar met name de kleinere industrieterreinen duurzamer inrichten is erg moeilijk. Er zitten vaak kleine ondernemingen, met weinig personeel en van alles door elkaar. Het is moeilijk zo`n diverse club rond tafel te krijgen om te kijken hoe men elkaar kan helpen en gebruiken op het gebied van vervoer, energie-inkoop, en dergelijke“, betoogt de gedeputeerde. Hij onderstreept dat ook de gemeenten hier flink aan moeten trekken, `al proef ik dat ze het vrij moeilijk vinden.`
Als er nieuwe bedrijfsterreinen worden ingericht, kunnen er makkelijker eisen voor een duurzame opzet worden gesteld, merkt Poppelaars op. De provincie beoordeelt plannen daar ook op. Het zogeheten `revitaliseren` van bestaande terreinen is heel wat ingewikkelder. Toch moet er aan gewerkt worden, meent de milieugedeputeerde. In dit verband heeft het Rijk een bijdrage van vijftien miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld, onder de voorwaarde dat ook de gemeenten een duit in het zakje doen.