Op woensdag 9 februari is het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gelanceerd. Het platform Groene chemie, nieuwe economie richt zich op het versnellen van de grondstoffentransitie in de maakchemie in Nederland. Een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat. De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid.

Na de eerdere actieagenda is begin 2022 een meerjarig programma gestart, met een coalitie van grote chemiebedrijven, clusters, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

In de startbijeenkomst zijn ook de financieringsuitdagingen voor ondernemers in de Groene Chemie toegelicht. Arnold Stokking (Managing Director Brightsite) lichtte het programma toe, dat met support van veel partners is opgezet. Vier experts delen hun kennis en ervaring over de financieringsuitdagingen en uitdagingen op het gebied van business ontwikkeling: Maxine Tillij, director – Strategic Analysis & Policy TNO; Alain Cracau, Rabobank Groenbank; Reinier van der Vusse, Polestar Capital en Anieke Wieringa, ScaleUp expert.

Bekijk de presentaties in PDF vorm en bekijk de bijeenkomst terug: