Johan Sanders is als hoogleraar verbonden aan Wageningen UR, department Valorisation of Plant Production Chains (VPP). Hij behandelt het thema Non-foodtoepassingen uit biomassa: kans of bedreiging voor de diervoedersector?
Biomassa (reststromen) was tot voor kort het domein van de voedings- en diervoedersector. Sinds we CO2-uitstoot verantwoordelijk achten voor klimaatverandering en we inzien dat de goedkope olie schaars wordt, zijn we volop gedoken in de ontginning van biomassa voor de vervanging van fossiele grondstoffen en vooral transportbrandstoffen. Hierdoor kunnen veel grondstoffen uit het huidige diervoederdomein worden weggezogen naar non-food toepassingen. Johan Sanders laat zien hoe bioraffinage als een strategisch gereedschap kan worden ingezet om met biomassa te komen tot een hoger economisch en milieurendement.

Jaap van Ginneken is associate professor communicatiepsychologie aan het Euro American Institute van de Ceram Business School bij Nice. Zijn thema: Voeden de media de angst?
Media en publieke opinie raken geregeld in grote beroering. Ofwel omdat er een nieuw wondermiddel heet te zijn uitgevonden, ofwel omdat er ‘besmetting’ van voedsel heet te hebben plaatsgehad, of vervuiling van de omgeving, of mishandeling van dieren. Wat zijn de gevolgen van ‘hypes’ voor de diervoedersector en hoe moet je ermee omgaan?
Massa- en mediapsycholoog Jaap van Ginneken is auteur van o.a. de boeken Brein-bevingen en Schokgolf. Hij was eerder langdurig verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Voorafgaand aan deze inleidingen schetst PDV-voorzitter Theo Meijer de mogelijkheden van de diervoedersector als geheel om bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de overheid. PDV-secretaris Johan den Hartog zal als eerste spreker een korte uiteenzetting geven over de nieuwe positie en ambities van het productschap.

Voorzitter en gespreksleider op 21 mei is de journalist Henk Dokter, commentator en lid van de hoofdredactie van weekblad Boerderij.

U bent van harte welkom. Wij verwachten weer minstens tweehonderd gasten, dus ook voor de persoonlijke contacten is het een bijeenkomst die u niet mag missen. Journalisten zijn ook welkom. De locatie is de fraai in het groen gelegen Boerderij Mereveld in Utrecht.