Wat is de DAM Prijs?

In alle stadsdelen kunnen ondernemers deelnemen aan de DAM Prijs. Per stadsdeel bepaalt de stadsdeeljury de winnaar. De stadsdeelwinnaar is automatisch genomineerd voor de stedelijke DAM Prijs van 8.000 euro. De zeven genomineerden krijgen een DAM Prijs communicatiecampagne op maat. Amsterdammers kunnen vanaf 3 juni stemmen op hun favoriet. Op 24 juni kiezen jury en publiek de uiteindelijke winnaar van de DAM Prijs 2013 tijdens het DAM Prijs Gala.

Hoe kunt u deelnemen?

Deelnemen is eenvoudig. Vul hiervoor de vragenlijst in op de website www.amsterdam.nl/damprijs. De inschrijvingstermijn loopt van 4 maart tot en met 1 april 2013. Als deelnemer krijgt u een uitnodiging voor het feestelijke DAM Prijs gala op 24 juni.

Meer informatie

DAM Prijs 2013 is een samenwerkingsproject van de zeven Amsterdamse stadsdelen. Projectbureau ARC voert het project namens de stadsdelen uit. Royal HaskoningDHV adviseert de organisatie, evenals bij de vorige editie.