Duurzaamheid draait om drie begrippen: -people’, -planet’ en -profit’. Bij duurzaam ondernemen gaat het om een bedrijfsvoering waarbij de economische positie en winstgevendheid van een bedrijf (-profit’) kan groeien zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van natuur en milieu (-planet’). Duurzaam ondernemen blijkt in de praktijk vaak een zoektocht te zijn naar maatregelen in een bedrijf die een goed financieel rendement combineren met prestaties op milieugebied. Een schonere manier van produceren door gebruik van nieuwe technologieën of grondstoffen die minder vervuilen; producten op de markt brengen die geschikt zijn voor hergebruik; helder en eerlijk uitleggen wat je doet als bedrijf om een goede milieukwaliteit te waarborg. Het zijn allemaal aspecten die te maken hebben met duurzaam ondernemen, met het aanvaarden van medeverantwoordelijkheid voor een schone en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Inspiratie

De initiatiefnemers van de prijs benadrukken dat duurzaam ondernemen beslist geen toevallige -luxetrend’ is. Evenmin is het een thema dat alleen grote bedrijven of multinationals aan zou gaan. Ook MKB-bedrijven worden door klanten en afnemers steeds vaker aangesproken op hun milieugedrag. Daarom mogen in het oog springende prestaties van kleinere en middelgrote bedrijven best in de schijnwerper staan via een speciale prijs. De prijs beoogt successen van het ene bedrijf een voorbeeld en bron van inspiratie te laten zijn voor andere Limburgse bedrijven. Zo kan kennis ook -duurzaam’ worden overgedragen aan andere bedrijven. Dat levert kostenbesparingen op.

In juni 2003 wordt de prijs voor de eerste maal uitgereikt. De Provincie Limburg reikt overigens in 2003 ook de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-prijs uit. Die prijs is gericht op de sociale prestaties (-people’) van kleine en grote bedrijven; de Duurzaam Ondernemen-prijs focust op de milieuprestaties (-planet’) van bedrijven met maximaal 150 werknemers.

Kans maken op de Duurzaam Ondernemen Prijs?

Bedrijven kunnen bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg een inschrijfpakket aanvragen. Dit pakket bevat het reglement en een inschrijfformulier. Ondernemers geven daarbij zelf aan waarom hun bedrijf de Duurzaam Ondernemen Prijs Limburg zou verdienen. De prijs bestaat uit een bokaal, een geldprijs van € 5.000,- én positieve publiciteit.

Bedrijven kunnen voor meer informatie contact opnemen met de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg: Yvonne de Bie, (043) 350 65 30 / ydebie@maastricht.kvk.nl of met de Milieufederatie Limburg: Sandra Akkermans (0475) 38 64 10, s.akkermans@millimb.nl. Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 2003.