De jury is ook van mening dat de aanpak van de relaties met de stakeholders getuigt van originaliteit en dat de milieuprestaties duidelijk werden geëvalueerd volgens de recente nieuwe ISO-richtlijn. De benchmarking met andere Europese luchthavens werd ook als een positief punt ervaren. De focus op duurzame ontwikkeling werd als denkpiste vastgesteld.
Het financiele aspect is goed ontwikkeld onder andere door verwijzing naar de milieuaspecten in de jaarrekening en in het jaarverslag. De jury stelde bijzonder de dubbele certificering op prijs van het BIAC milieurapport. Het luchthavenbedrijf heeft namelijk zijn verslag door zowel
een consulent gespecialiseerd in milieuwerkzaamheden als door een bedrijfsrevisor laten certificeren.
BIAC is verheugd over het behalen van deze prijs en ziet daarin een aanmoediging om de professionele en systematische organisatie van haar milieubeleid voort te zetten en blijvende inspanningen te leveren op weg naar een duurzame ontwikkeling van luchthaven.
Het milieurapport van BIAC is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.