Ondernemers uit de deeleconomie ondervinden barrières die de huidige groei vertragen. Zo blijkt uit een inventarisatie door shareNL, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken dat vrijdag openbaar is gemaakt.

Een snelgroeiend aantal deeleconomie-initiatieven stelt mensen in staat om onderling auto’s, boten, huizen, parkeerplaatsen, ritten, energie en allerhande consumptiegoederen te verhandelen. Dankzij het internet is het onderling verhandelen makkelijker dan ooit en doen er steeds meer Nederlanders mee. Dit is positief voor de lokale economie en merendeels duurzaam, omdat goederen beter benut worden. Relatieve onbekendheid en bestaande regelgeving remmen echter de groei, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

ShareNL onderzocht dit najaar tientallen ondernemingen uit de deeleconomie en sprak met verschillende experts vanuit de overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Hieruit blijkt dat er volop kansen zijn voor de deeleconomie om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Daarvoor is in een aantal gevallen een herziening van bestaande wetten en regelgeving noodzakelijk.

Privé of zakelijk?

De ontwikkeling van deeleconomie resulteert in een vervagende grens tussen consument en producent, tussen privépersoon en ondernemer. Hierdoor ontstaan nieuwe vraagstukken op zaken als aansprakelijkheid, fiscaliteit en mededinging. Het is raadzaam om deze vraagstukken opnieuw af te wegen met oog voor belangen als veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Veel Nederlanders zijn niet goed op de hoogte van de risico’s en verantwoordelijkheden die horen bij de deeleconomie. Een voorbeeld is de verwarring bij consumenten over het afdragen van BTW. Het scheppen en communiceren van helderheid richting ondernemers en burgers actief in de deeleconomie is daarom van belang.

Kans

Deeleconomie-initiatieven bieden een kans op economische groei tegen een verlaagde milieu-impact. Dit leidt nu al tot innovatie, waarbij ook bestaande bedrijven nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Op de lange termijn kan de ontwikkelingen leiden tot een normverschuiving in de samenleving van privébezit naar gedeeld bezit en gedeelde toegang tot producten. Met slimme regels kan de overheid gewenste nieuwe businessmodellen versterken en ongewenste modellen belemmeren. Zo kan de potentie van de deeleconomie optimaal worden benut.

Ruimte geven

In een brief aan de Tweede Kamer als reactie op onder meer dit onderzoek, stelt minister Henk Kamp van Economische Zaeken dat ‘onnodige regels moeten worden voorkomen.’ Aldus de minister: ‘Het kabinet zal zich de komende tijd inzetten om de verdere ontplooiiing van de deeleconomie te faciliteren en zal zich hiertoe waar nodig inzetten om belemmeringen en onduidelijkheden weg te nemen en kansen optimaal te benutten.’ In dezelfde brief aan de Kamer: ‘Het kabinet ondersteunt initiatieven in de deeleconomie en wil deze zoveel mogelijk de ruimte geven.’

Het volledige rapport is hier te vinden