Met trots maakt de NWB Bank bekend dat Stichting Portaal met het project ‘de Stroomversnelling’ de MVO Award 2014 heeft gewonnen! De award bestaat uit een geldbedrag t.w.v. EUR 25.000 plus verschillende mogelijkheden om het project bij een breder publiek kenbaar te maken. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

De projecten CO2 winning en RijswijkBuiten van respectievelijk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Rijswijk zijn door de jury tot de overige top-3 gekozen.

Het project
De Stroomversnelling is een initiatief van zes woningcorporaties (naast Portaal zijn dat Wonen Limburg, Tiwos, Woonwaard, Lefier en Stadlander) en vier bouwbedrijven (BAM, VolkerWessels, Dura Vermeer en Ballast Nedam). Het gezamenlijke doel is om voor 2020 111.000 huurwoningen zo te verbouwen, dat ze weinig energie verbruiken en ook zelf energie opwekken. Resultaat: voor hetzelfde geld krijgt de bewoner een comfortabel thuis, waarbij de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat.

Met de Stroomversnelling helpen woningcorporaties huurders om de totale kosten van wonen zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd behoudt het vastgoed zijn waarde en draagt het bij aan een duurzame toekomst van Nederland.

Toelichting jury
Hoewel de top-3 volledig voorziet in de vier beoordelingscriteria van de jury, springt de Stroomversnelling er positief uit. Via helder opdrachtgeverschap vanuit het management van Portaal, is innovatie gestimuleerd. Het project, waarvan de eerste fase reeds is gestart, verlengt de levensduur van bestaand bezit op een groene en rendabele manier. Daarnaast is het project met een verwachte renovatie van 111.000 verhuurbare eenheden materieel in omvang. De voortrekkersrol van Portaal brengt verschillende risico’s en uitdagingen met zich mee. Bij succesvolle implementatie effent zij zodoende het pad voor woningcorporaties die in de toekomst willen volgen. Dit maakt verdere uitrol binnen Nederland mogelijk.
De overige top-3 bestaat uit de projecten CO2 winning en RijswijkBuiten. Eerstgenoemde vanwege haar unieke karakter. Een dergelijke techniek is immers nog nergens getest of gerealiseerd. Laatstgenoemde vanwege de vooruitziende blik en ambitie van de gemeente, waarmee zij op een groene manier verarming van het gebied tegengaat en demografische verscheidenheid aanbrengt.

De juryleden van de MVO award
Voorzitter: Mr. dr. J.J.M. Jansen
Staatsraad Raad van State

Prof. dr. E. van Donk
Hoofd Aquatische Ecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (NIOO-KNAW)

Mevr. A. van Vliet-Kuiper
Lid raad van commissarissen NWB Bank

Besteding van het geldbedrag
Portaal krijgt bij renovaties steeds vaker te maken met (oudere) hulpbehoevenden en bewoners, die moeite hebben om sociaal en economisch mee te komen. Met de technische oplossingen wordt constant gezocht naar de verbinding met andere sectoren, echter ligt op sociaal gebied ruimte tot verbetering. Met het gewonnen geldbedrag wil Portaal de verbinding leggen naar andere sectoren. Zodoende kan zij oplossingen bedenken voor haar doelgroep, die het toch al moeilijk heeft, om hen bij renovaties beter te bedienen.