Het aantal gecertificeerde bedrijven op de CO2-Prestatieladder blijft snel groeien. Vandaag reikt de voorzitter van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), Patrick Buck tijdens de Dag van Duurzaam GWW het vijfhonderdste laddercertificaat uit aan P&G BV.

De CO2-Prestatieladder is voor steeds meer bedrijven in diverse sectoren een belangrijke stimulans om duurzaam te ondernemen. Een hogere trede op de ladder levert namelijk korting op in het aanbestedingsproces bij opdrachtgevers. Ook steeds meer kleinere ondernemingen vinden de “weg op de ladder”. De CO2-Prestatieladder wint daarmee nog meer aan breedte in de infrasector en is een belangrijke motor voor verduurzaming. P&G BV is een bestratings-, grondverzet- en aannemingsbedrijf in de grond, weg en waterbouw te Klundert. P&G heeft ongeveer 25 medewerkers in dienst. Het bedrijf realiseert met behulp van de CO2-Prestatieladder een aanzienlijke energie- en CO2-reductie in de bedrijfsvoering en haar projecten.

Kees Ploeg, directeur van P&G: “We zijn er erg trots op om als vijfhonderdste bedrijf gecertificeerd te worden voor de CO2-Prestatieladder. Als relatief klein bedrijf kost het extra inspanning om de certificering rond te krijgen. We hebben inzicht gekregen in hoe we als bedrijf op een milieubewuste manier tot een forse kostenbesparing komen. De ladder zorgt er daarnaast voor dat de deur van onze opdrachtgevers geopend blijft en geeft ons een ingang bij andere partijen.”

Patrick Buck, voorzitter SKAO: “De CO2-Prestatieladder heeft een enorme beweging op gang gebracht. Het is goed om te zien dat ook steeds meer kleinere bedrijven zoals P&G de meerwaarde van de CO2-Prestatieladder zien. Het MKB is onmisbaar als het gaat om de innovatiekracht en de verduurzaming van de Nederlandse economie.” 

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is in de afgelopen 5 jaar een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt geworden. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. De CO2-Prestatieladder is een van de instrumenten binnen de Aanpak Duurzaam GWW.

Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is een breed samenwerkingsverband waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen hun krachten bundelen om duurzaamheid op een hoger plan te tillen, zoals bekrachtigd is door het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam GWW.

Samen hebben zij de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Eén van de pijlers van de Aanpak is dat duurzaamheid op een uniforme manier wordt beoordeeld. Gezamenlijk is er voor gekozen om hiervoor onder meer gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder. Duurzaam GWW organiseert jaarlijks een Dag van Duurzaam GWW voor de samenwerkingspartners.