The Procter & Gamble Company kondigt aan al haar activiteiten nog in dit decennium koolstofneutraal te maken met een serie aan maatregelen waarmee de natuur wordt beschermd, verbeterd en hersteld. P&G erkent het feit dat het komende decennium een cruciaal moment is om het klimaat te beschermen en zegt daarom toe om verder te gaan dan haar bestaande doelstelling. Naast de huidige wetenschappelijk onderbouwde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen, zal het bedrijf ook investeren in natuurlijke klimaatoplossingen waarmee de resterende uitstoot in de komende 10 jaar wordt gecompenseerd. Hiermee worden haar bedrijfsactiviteiten voor het komende decennium koolstofneutraal. Gebaseerd op de huidige schattingen, zal het bedrijf ongeveer 30 miljoen ton aan koolstof moeten compenseren in de komende tien jaar.

Het verminderen van CO2-uitstoot blijft de prioriteit. P&G heeft een bestaande doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen en om tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit in te kopen en ligt op schema om haar verplichtingen voor 2030 na te komen. P&G zal daarnaast doorgaan met het ontwikkelen van extra wind-, zon- en geothermische projecten om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen verder te versnellen. Deze inspanningen zijn afgestemd op wat volgens de klimaatwetenschap nodig is en zullen tot ver na 2030 worden voortgezet om ervoor te zorgen dat P&G haar steentje bijdraagt aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging. Er zullen echter enkele emissies zijn die met de huidige technologieën niet tegen 2030 kunnen worden geëlimineerd. Door te investeren in natuurlijke klimaatoplossingen zal het bedrijf haar impact die het de komende 10 jaar kan hebben, versnellen.

Een kritiek moment

Recente rapporten hebben aangetoond dat de wereld achterblijft bij de vereiste reductie van broeikasgasemissies en dat het komende decennium een cruciaal moment is om de uitstoot te verminderen en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C.  Die taak zal een stuk moeilijker worden als de samenleving niet begint met het terugdringen van de uitstoot voordat het decennium voorbij is. Tegen 2050 moet de koolstofuitstoot tot nul of bijna nul zijn gedaald. Als er nu geen actie wordt ondernomen, zullen de toekomstige generaties grote risico’s lopen door de gevolgen van klimaatverandering en zal het moeilijker worden om de wereldwijde doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

“Klimaatverandering is een feit, en er moet nu actie worden ondernomen,” aldus David Taylor, voorzitter van de raad van bestuur, president en CEO van P&G. “Door onze ecologische voetafdruk te verkleinen en te investeren in natuurlijke klimaatoplossingen zullen we in dit decennium koolstofneutraal worden in al onze activiteiten en kwetsbare ecosystemen en gemeenschappen over de hele wereld helpen beschermen”.

Natuurlijke klimaatoplossingen: “De natuur kan tot één derde van de klimaatverandering oplossen”

P&G zal samenwerken met Conservation International en het World Wildlife Fund (WWF) om een reeks projecten te identificeren en te financieren met als doel kritieke ecosystemen zoals bossen, graslanden en veengebieden te beschermen, te verbeteren en te herstellen.

P&G ontwikkelt momenteel een gedetailleerde projectportefeuille waarmee het bedrijf investeert in projecten over de hele wereld. Projecten die al zijn opgenomen, zijn onder andere:

  • Philippines Palawan Protection Project met Conservation International – Het beschermen, verbeteren en herstellen van Palawan’s kritieke ecosystemen en mangroven. Palawan is                ’s werelds vierde meest “onvervangbare” gebied voor unieke en bedreigde wilde dieren.
  • Atlantic Forest Restoration met WWF – Herstelplannen in het Atlantisch Woud aan de oostkust van Brazilië met significante impact voor de ecosystemen, het water en andere voordelen, waaronder voedselzekerheid.
  • Evergreen Alliance met Arbor Day Foundation – Het samenbrengen van bedrijven, gemeenschappen en burgers om essentiële maatregelen te nemen voor het behoud van de levensbehoeften voor degenen die zijn getroffen door klimaatverandering. Dit gebeurt onder andere door middel van het planten van bomen om gebieden te herstellen die zijn verwoest door bosbranden in Noord-Californië en door bossen in Duitsland te verbeteren.

De natuur moet een essentieel onderdeel zijn in elke strategie om de klimaatcrisis te bestrijden“, licht Dr. M. Sanjayan, CEO van Conservation International, toe. “Onderzoek toont aan dat we onze klimaatdoelstellingen niet kunnen halen tenzij we het beheer van koolstofrijke ecosystemen beschermen, herstellen en verbeteren. Als we het goed doen, kunnen deze inspanningen een derde van de benodigde emissiereducties binnen het komende decennium bewerkstelligen en, wat zeer belangrijk is, het levensonderhoud van de gemeenschappen waar klimaatverandering het meest voelbaar is, ondersteunen. We zijn blij dat we samenwerken met Procter & Gamble om de natuur te beschermen – een investering die een winst is voor de mensen en onze planeet”.

We werken al meer dan tien jaar samen met P&G omdat ze door hun omvang resultaten kunnen leveren op een schaal die ertoe doet. Hierdoor wordt het mogelijk om de verbetering van het klimaat te stimuleren en bossen te beschermen“, aldus Carter Roberts, president en CEO van het WWF in de VS. “De aankondiging van vandaag markeert nieuwe vooruitgang door een grotere nadruk te leggen op de rol die het behoud van de natuur kan spelen – niet alleen in het verminderen van koolstofuitstoot, maar ook in het leveren van de diensten en middelen die het leven op aarde in stand houden. We kijken uit naar de samenwerking met P&G en het realiseren van deze nieuwe afspraken in de komende tien jaar.

P&G merken nemen het voortouw in klimaatpositieve gedragsveranderingen

P&G vindt het belangrijk verder te gaan dan de huidige wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor het reduceren van emissies van haar bedrijfsactiviteiten, maar ook buiten haar bedrijfsactiviteiten kan winst geboekt worden. Al meer dan twee decennia committeert P&G zich aan het toepassen van de Life Cycle Assessment van haar producten om een beter inzicht te krijgen in de emissies van de toeleveringsketen en het gebruik van haar producten door de consument (Scope 3-emissie). Tot 85% van de Scope 3-emissies van P&G zijn afkomstig van het gebruik van de producten door de consument. P&G bereikt dagelijks vijf miljard mensen via haar merken. Dat geeft P&G de mogelijkheid om consumenten hun eigen CO2-voetafdruk te laten verminderen. Dit doen zij onder andere op de volgende gebieden:

  • Meer dan 60% van de CO2-voetafdruk van een wasmiddel bevindt zich in de gebruiksfase bij de consument, voornamelijk door de energie die wordt gebruikt om het water te verwarmen. Ariel heeft haar wasmiddelformule geoptimaliseerd voor een schoon resultaat bij het wassen op lage temperaturen. Daarnaast moedigt het merk consumenten aan om te wassen op 30 graden.  Het doel is om 70% van de machineladingen een lage energiecyclus te laten hebben. Er is de afgelopen tien jaar grote vooruitgang geboekt door consumenten te informeren over de voordelen van energiezuinige was-cycli. P&G schat dat sinds 2015 ongeveer 15 miljoen ton aan CO2-emissie is voorkomen doordat consumenten meer energiezuinige was-cycli gebruikten. Dit komt overeen met het van de weg halen van 3 miljoen auto’s.
  • Ook op het gebied van afwassen probeert het bedrijf impact te maken. Zo zorgen Dreft vaatwastabletten ervoor dat voorspoelen niet meer nodig is. Daarnaast is het mogelijk om op lagere temperaturen te wassen, wat zorgt voor water- en energiebesparing. Met het verlagen van de temperatuur met slechts 20°C kan tot wel 50% CO2 per wasbeurt worden bespaard.

Onze rol is het mogelijk maken van een lagere emissie-economie en levensstijl, die betaalbaar en haalbaar is voor iedereen“, aldus Virginie Helias, Chief Sustainability Officer van P&G. “Het is onze verantwoordelijkheid om belangrijke koolstofreserves te beschermen en te investeren in oplossingen die onze planeet herstellen. We zien dat consumenten ook meer willen doen om klimaatverandering aan te pakken. Als bedrijf bereiken we 5 miljard mensen met onze merken en streven we er elke dag naar een verschil te maken door verantwoorde consumptie aan te moedigen.

Vandaag om 14.00 uur bracht P&G deskundigen en klimaatleiders bijeen voor een rondetafelgesprek, georganiseerd door National Geographic, om de kracht van de natuur als klimaatoplossing te bespreken. Hierbij waren aanwezig: P&G CEO David Taylor, P&G Chief Sustainability Officer Virginie Helias, Conservation International CEO dr. M. Sanjayan, Word Wildlife Fund US CEO Carter Roberts en klimaatactivisten Kehkashan Basu, Jiaxuan ‘Norah’ Zhang, Vanessa Nakate en Clover Hogan.