Vandaag publiceert Procter & Gamble het jaarlijkse Citizenship Report. Hierin markeert P&G onder andere de voortgang op het gebied van lokale maatschappelijke initiatieven, diversiteit en inclusiviteit, genderdiversiteit en duurzaamheid. Daarnaast staat het bedrijf stil bij initiatieven waarmee zij zich, mede door de continue inzet en toewijding van haar medewerkers, inzet voor mensen in nood en minderbedeelden zoals slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen en daklozen.

P&G heeft in 2019 voortgang geboekt binnen alle focusgebieden:

Maatschappij:

Bijna 5 miljard mensen wereldwijd gebruiken dagelijks producten van P&G. Het bedrijf ziet het als haar verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan lokale maatschappijen waar zij actief is en ziet het als haar missie om een positieve impact op het leven van consumenten te maken. Dit gaat van het ontwikkelen van innovatieve technologieën waarmee levens drastisch verbeterd kunnen worden tot het bieden van hulp in noodsituaties.

  • Dit jaar bereikte het Children’s Safe Drinking Water programma een belangrijke mijlpaal. In samenwerking met meer dan 150 organisaties, werd – een jaar eerder dan gepland – de 15 miljardste liter schoon drinkwater gedoneerd. Daarnaast werd het nieuwe doel gesteld om tegen 2025, 25 miljard liter te hebben gedoneerd.
  • Voor het vierde jaar op rij werkte P&G samen met de Turkse Rode Halve Maan om Syrische vluchtelingen die verblijven in Turkse vluchtelingenkampen te voorzien van hygiëneproducten. Deze hulp gaat verder dan alleen de vluchtelingenkampen. In totaal doneerde P&G in de afgelopen 4 jaar 1.7 miljoen van haar verzorgingsproducten zoals luiers, wasmiddel, scheermesjes en maandverband aan jonge studenten en ander minderbedeelden in Turkije.

Diversiteit & inclusiviteit:

P&G gelooft in het belang van diversiteit en inclusiviteit. Met meer dan 140 nationaliteiten binnen de organisatie is P&G ervan overtuigd dat diversiteit onmisbaar is voor het begrijpen en creëren van waarde voor consumenten over de hele wereld.

  • Voortbordurend op P&G’s campagne ‘The Talk’ waarmee het bedrijf de impact van raciale vooroordelen aan de kaak stelt, lanceerde P&G dit jaar de campagne ‘The Look’. Een korte film waarin wederom bewust zijn wordt gecreëerd voor dit onderwerp: https://www.youtube.com/watch?v=aC7lbdD1hq0

Genderdiversiteit:

Al jaren zet P&G zich in voor genderdiversiteit binnen en buiten de organisatie. Als een van de grootste bedrijven wereldwijd en met een doelgroep waarin vrouwen een belangrijke rol vervullen, vindt P&G het belangrijk om hier aandacht voor te vragen.

  • P&G focust zich op de drie gebieden waar zij de grootste impact kan uitoefenen als het gaat om genderdiversiteit. Het bedrijf zet de belangrijke stem die zij heeft in de reclame- en mediawereld in om gendervooroordelen aan te pakken. Daarnaast probeert P&G economische kansen voor meisjes en vrouwen te vergroten door middel van initiatieven gericht op het onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien werkt P&G binnen de organisatie aan de creatie van een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
  • Op lokaal niveau rolde P&G in 2019 zowel intern als extern initiatieven uit gericht op genderdiversiteit.
  • Begin dit jaar lanceerde Pampers een campagne in Nederland waarmee het luiermerk meer bewustzijn wil creëren voor de uitbreiding van het partnerverlof per 1 januari 2019 en 1 juli 2020 en de mogelijkheden die deze uitbreiding biedt aan ouders en hun gezinnen.
  • Sinds dit jaar heeft P&G in Nederland voor hun medewerkers een partnerverlofbeleid waarbij vaders of partners van stellen van hetzelfde geslacht tot 8 weken betaald verlof kunnen opnemen.


Duurzaamheid:

P&G vindt het heel belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen en een positieve en drijvende kracht te zijn op het gebied van duurzaamheid. In vervolg op P&G’s 2020 duurzaamheidsdoelstellingen formuleerde het bedrijf ‘Ambition 2030’, de verreikende duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Hiermee richt het zich op het realiseren van een positieve impact op het milieu en de maatschappij en tegelijkertijd het creëren van waarde voor consumenten en de organisatie.

  • Dit jaar behaalde P&G eerder dan gepland een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling voor 2020. P&G is trots dat het nu 100% hernieuwbare energie gebruikt in de V.S., Canada en West-Europa.
  • Een van de ambities voor 2030 is om 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen te hebben in 2030. In april 2019 is deze ambitie verhoogd door als doel te stellen het gebruik van nieuw geproduceerd plastic uit aardolie met 50% te verminderen tegen 2030.
  • Ariel Europa wil al haar verpakkingen recyclebaar maken tegen 2022 en wil haar plastic verpakkingen met 30% verminderen tegen 2025. De eerste stap werd in juli 2019 gezet door Ariel Pods wastabletten in de UK in zakken in plaats van in plastic bakken te verkopen, waardoor 75% plastic wordt bespaard. Daarnaast heeft het merk aangekondigd om het percentage PCR in Ariel flessen vanaf Q1 2020 in heel Europa te verhogen van 25% naar 50%.

Het volledige rapport vind je hier.