Aan de vooravond van de World BioMarkets conferentie in RAI Amsterdam, lanceert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) ‘Biomassa: wensen en grenzen’, een ‘interactive’ over de problematiek rond biomassa, bio-energie en de ‘biobased economy’. Met dit digitale product wil het PBL de discussie rondom biomassa ondersteunen.

Het is een nieuwe aanpak van het PBL om informatie en data gelaagd, visueel en interactief te presenteren. Maarten Hajer, directeur PBL: “De informatie zit niet meer verstopt in een dik rapport voor beleidsmakers, maar is toegankelijk voor een breed publiek. En wie behoefte heeft aan gedetailleerdere informatie, is binnen twee klikken bij de relevante PBL-rapporten”.

Biomassa onmisbaar maar omstreden

Vanaf morgen tot 6 maart komt de top van de internationale biomassa-industrie bijeen in de RAI om over de toekomst en potentieel van bio-markets te discussiëren. Biomassa vormt een onmisbare bouwsteen voor een koolstofarme economie, ook in Nederland. Tegelijkertijd zwelt de kritiek aan. Is het wel mogelijk biomassa te produceren zonder nadelige gevolgen voor klimaat, biodiversiteit of voedselvoorziening? In het SER Energieakkoord is het meestoken van biomassa in kolencentrales een belangrijke optie om de doelstelling voor hernieuwbare energie te halen. Tegelijkertijd stelt het akkoord grenzen aan dit gebruik van biomassa, juist omdat er nog onzekerheid bestaat of het allemaal wel duurzaam kan. Waar ligt de grens tussen biomassa als deel van de oplossing en deel van het probleem?

Debat rond biomassa loopt vast

Het debat over biomassa wordt vaak in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ gevoerd. Dat is jammer, vindt het PBL. Deze vruchteloze discussies maken het bijvoorbeeld moeilijk in Europa tot algemeen geaccepteerde duurzaamheidscriteria te komen; duidelijkheid daarover is cruciaal om zekerheid te bieden aan investeerders in bio-energie. Een verlammende situatie die volgens het PBL wordt veroorzaakt door tegengestelde belangen, maar ook door een gebrek aan overzicht. Hajer: “Over biomassa hebben veel mensen een mening, maar weinig mensen hebben een compleet beeld van de materie.” Met de ‘interactive’ over biomassa hoopt het PBL daar verandering in te brengen.

Eerste PBL-onderzoek volledig als ‘interactive’ uitgebracht

Het is de eerste keer dat het PBL onderzoek volledig als interactief product publiceert. Hajer: “Eén van de belangrijkste taken van het PBL is om feiten te brengen in het debat. Deze ‘interactive’ brengt de complexe materie en de achtergronden van soms tegensprekende data inzichtelijker in beeld dan een traditioneel rapport dat kan.” Gebruikers bepalen zelf hoe diep ze in de materie over biomassa duiken. De ‘interactive’ nodigt niet alleen uit om te lezen, maar ook om alle cijfers en visualisaties via social media te delen.

Deze ontwikkeling betekent overigens niet dat het PBL definitief afscheid neemt van geschreven rapporten. Hajer: “Bij elk onderwerp zoeken we naar de beste manier om wetenschappelijke inzichten te vertalen en toegankelijk te maken”.

Vanaf vandaag is de interactive ‘Biomassa: wensen en grenzen’ beschikbaar via smartphone, tablet en pc op http://www.pbl.nl/biomassa.