Partnernieuws Afier

Afier Impact Accountants maakt toekomstbestendig ondernemen voor het MKB concreet en meetbaar

Grote en kleine organisaties staan voor de uitdaging om hun impact op mens en milieu in kaart te brengen en vast te leggen. Vanuit Afier ondersteunen we MKB bedrijven op strategisch vlak, het maken van impactverslagen, het rapporteren over de impact aan stakeholders en het afgeven van onafhankelijke assurance en verklaringen. Daarnaast geven we fiscale adviezen rondom duurzaamheid.

Misschien ziet u door de bomen het bos niet meer. Er zijn inmiddels zoveel regels, richtlijnen, afkortingen en modellen rondom duurzaamheid en MVO. Welke zijn op u van toepassing, nu en in de toekomst? Wat zijn uw duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Hoe wilt u deze bereiken? Wat heeft u al gedaan en wat nog niet? Wat zijn uw KPI’s? Waar en hoe legt u de voortgang vast?

Hoe zit met leveranciers en andere partijen in uw keten? Welke informatie verwachten zij van u en welke informatie verwacht u van hen? Hoe maakt u een impactverslag? Hoe kunt u over uw impact rapporteren aan uw stakeholders? Hoe verzekert u hen dat uw rapportages juist zijn?

Het team van Afier Impact Accountants kan u helpen met:

  • strategie
  • accounting
  • reporting
  • audit
  • assurance

Uiteraard kijken we ook naar de organisatie en het management. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: Hoe organiseren we de verandering in de organisatie? Hoe sturen we zodat u uw doelen gaat halen? Welke (nieuwe) functies en/of rollen hebben we nodig in het bedrijf?

Allemaal vragen waarbij we u graag helpen! In dit schema ziet u onze aanpak op hoofdlijnen:

De praktische aanpak van Afier Impact Accountants

Het team Impact Accountants en adviseurs van Afier helpt grote en kleine organisaties om toekomstbestendig ondernemen concreet en meetbaar te maken.

We ondersteunen op strategisch vlak, helpen bij het maken van impactverslagen en het rapporteren over impact aan stakeholders en kunnen onafhankelijke assurance en verklaringen afgeven over uw rapportages. We maken altijd slim gebruik van IT-systemen en data analyse en praktische modellen.

Aan de slag met duurzame en sociale (ESG) doelen in het MKB

Download hier onze ‘praatplaat’. We komen graag bij u langs om deze met u te bespreken en samen met u te kijken wat u moet en mag doen aan duurzaamheidsverslaggeving.