Partnernieuws 2Impact

Van visie naar impact

2Impact maakt samen met haar klanten en partners duurzame ambities waar. Samen met de klant (her) formuleren we de visie en ambitie met betrekking tot duurzaamheid of we realiseren samen met partners een (eerste) verslag. Alles wat we doen, doen we vanuit een geïntegreerde kijk op strategie, sturing en rapportage. Die geïntegreerde kijk is verankerd in ons 5-stappenplan. Dat stappenplan biedt houvast zowel voor bedrijven die al jaren bezig zijn als voor bedrijven die net beginnen. Afhankelijk van waar de klant staat met duurzaamheid, helpen wij de volgende stap te maken.

Met ons team van hands-on professionals bieden we onder andere de volgende diensten:

  • Materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog
  • Duurzaamheidsstrategie met specifieke focus op klimaat, circulariteit en diversiteit
  • Human Rights Due Dilligence
  • Advisering over geïntegreerde interne sturing
  • Analyse rapportagelandschap en rapportage routekaart 2024/2025
  • Advisering over en realisatie van duurzaamheidsverslaggeving/jaarverslaggeving