Eigenaars van een woning met zonnepanelen worden btw-plichtig voor zelf opgewekte groene stroom. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën gisteren bepaald.

Dat gebeurde naar aanleiding van de Oostenrijkse zaak Fuchs waar in juni door het Europese Hof van Justitie uitspraak in werd gedaan. In deze zaak oordeelde het Hof dat mensen die via zonnepanelen energie opwekken, en dit voor een vergoeding terug leveren aan de energieleverancier, voor de btw als ondernemer worden aangemerkt. Sindsdien bestond er onduidelijkheid of de uitkomst van deze Oostenrijkse procedure ook gevolgen heeft voor Nederlandse particuliere eigenaren van zonnepanelen. Staatssecretaris Weekers heeft nu gereageerd en stelt dat hij geen andere uitweg ziet  dat de uitspraak ook van toepassing is voor Nederlanders. Wel acht hij deze uitkomst ongewenst en zal hij in Europees verband pleiten voor een aanpassing van de regeling.

Consequenties

Het feit dat een woningbezitter die zonne-energie produceert als btw-ondernemer wordt gezien, heeft de nodige consequenties. Hij moet zich als btw-ondernemer laten inschrijven bij de Belastingdienst en aangifte omzetbelasting doen. De huiseigenaar draagt dan de ontvangen btw af over het bedrag dat hij ontvangt voor de zonne-energie die hij levert aan het energienet. Anderzijds mag hij ook de voor aanschaf en plaatsing van zonnepanelen betaalde btw weer terug vorderen, mits het verzoek om btw-teruggave op tijd is ingediend. Bepaalde woningbezitters hoeven mogelijk geen btw af te dragen, onder meer vanwege de kleine-ondernemersregeling. Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een administratieve ontheffing voor het doen van de btw-aangifte. Maar als deze mensen zonnepanelen aanschaffen en in hetzelfde jaar ontheffing vragen, kunnen ze het recht op aftrek verspelen.

Momenteel bestudeert Vereniging Eigen Huis de exacte gevolgen van de bepaling van Weekers.