Internationale aandacht
Het overlegmodel van de zelfstandige Burenraad Shell Pernis heeft internationale aandacht getrokken. Het boekje ‘Leidraad Burenraad’ is met steun van de Europese Commissie (DG Onderzoek) tot stand gekomen. De tweetalige leidraad (Nederlands en Engels) beschrijft ervaringen, tips en een concreet stappenplan voor georganiseerd buren-overleg tussen bedrijven en hun omwonenden. Daarmee kunnen initiatiefnemers in Nederland en elders in Europa die een Burenraad willen opstarten hun voordeel doen. De Burenraad Shell Pernis startte als proef in 1998. In dit forum (25 leden) praten omwonenden en het bedrijf over alle zaken die voor de leefbaarheid in de direct omringende woongebieden (bij Shell Pernis betreft dit meer dan 450.000 mensen) van belang zijn. De Burenraad heeft inmiddels diverse initiatieven ontplooid ter verbetering van het leefklimaat. Zo is de omvang van het affakkelen door Shell (een veiligheidsprocedure) aanzienlijk verminderd en is er ook een begin gemaakt met het verbeteren van het aanzicht van het Shell-terrein, een van de grootste industrieparken in Nederland.

Brede vertegenwoordiging
Burenraadvoorzitter drs. Bert Kandel uit Vlaardingen, overhandigde de eerste exemplaren officieel aan een brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven (VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie – VNCI), overheden (het Inter Provinciaal Overleg – IPO en DCMR Milieudienst Rijnmond), huurders (de Nederlandse Woonbond en de Vereniging Bewonersraden) en de milieubeweging (Zuidhollandse Milieufederatie). Via Europese netwerken zal het boekje ook verder binnen Europa verspreid worden.

Eigen schilderplan tankenpark
Na de presentatie van het Leidraad-boekje bood kunstenares en Burenraadslid Margreet Scholten-van Berkel uit Poortugaal de Shell-directie een door haar ontwikkeld en door de Burenraad overgenomen schilderplan tankenpark aan.
Haar ideeën over vorm- en kleur toepassing zullen de komende jaren de basis vormen voor de stapsgewijze verfraaiing van het tankenpark. Samen met meer groen-aanplant en- onderhoud moet dit het aanzicht van het Shell industriepark voor omwonenden de komende jaren aanzienlijk verbeteren.