Het Model NCP bevat voorstellen om het functioneren van de Nationale Contact Punten te verbeteren. Aanbevelingen lopen uiteen van principes als de onafhankelijkheid van de NCP en gelijke behandeling van de partijen tot gedetailleerde aanwijzingen voor een betere behandeling van de klachten. Hoewel het onderzoek zich met name richt op de EU, komen de geïdentificeerde problemen voor in alle OECD- en gerelateerde landen.

“Overheden lijken te zijn vergeten dat zij verantwoordelijkheid zijn om het wangedrag van hun bedrijven te voorkomen en straffen, met name wanneer dit soort gedrag leidt tot de schendingen van mensenrechten. Of bedrijven nu actief zijn in Birma, Bagdad of Bolivia, overheden moeten redelijke stappen nemen om onverantwoord gedrag van bedrijven te beteugelen”, stelt Patricia Feeney van OECD Watch.

De OECD-richtlijnen zijn momenteel één van de weinig beschikbare beleidsinstrumenten voor maatschappelijk gedrag van bedrijven, zowel nationaal als internationaal . “Klachten over schendingen van de richtlijnen worden behandeld door ambtenaren – Nationale Contact Punten – maar in de praktijk hebben velen een te sterke band met bedrijven om te kunnen fungeren als geloofwaardige scheidsrechters voor maatschappelijk gedrag”, zegt Joris Oldenziel, woordvoerder van OECD Watch.

Toen in 2001 bezorgdheid werd geuit over de activiteiten van de Franse bedrijven in Birma, faalde de Franse NCP om de betrokken bedrijven te bekritiseren en negeerde de oproep voor desinvestering.

OECD Watch roept overheden, de OECD en de Europese Commissie op de aanbevelingen in het ‘Model National Contact Point’ over te nemen. Dit vergroot de effectiviteit en de geloofwaardigheid van de OECD-richtlijnen als instrument voor het waarborgen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Als dit jaar geen significante verbeteringen worden bereikt, verliezen de Richtlijnen hun betekenis.