Oud-topman Allerd Stikker (Akzo, RSV) werd deze maand 90 jaar. Hij heeft 50 jaar gesproken en geschreven woord over zijn zoektocht naar onze kosmische oorsprong miljard jaren geleden tot onze aardse bestemming in deze eeuw gebundeld in het boek ‘Op zoek naar de oorsprong van de mens en onze rol op deze aarde’. Een boekwerk met meer dan 100 artikelen, voordrachten en interviews geschreven door en over Allerd. Een deel van het werk gaat over duurzaamheid bij ondernemingen. 

In april 2016 gaf Allerd nog een lezing in Amsterdam tijdens het inhoudelijke programma van het grootse ‘Innovation Expo’ met als titel ‘13,7 miljard jaar innovatie’.

Alle artikelen, voordrachten en interviews uit Op zoek zijn ook los te lezen en te downloaden op een website. 

Achtergrond van het boek

Allerd Stikker zegt over de achtergrond van het boek het volgende: “De zoektocht waar de teksten in dit boek uit zijn ontstaan, begon in de eerste jaren van mijn studie scheikundige technologie in Delft. Ik las toen Human Destiny van Pierre le Comte du Nouy. Deze Franse bioloog beschreef het evolutieproces zo boeiend en bevlogen dat dit magistrale, kosmologische beeld mij voorgoed raakte. Maar het duurde tot 1963 dat deze ervaring weer opleefde toen ik Le Phénomène Humain van Pierre Teilhard de Chardin las. Vanaf dat moment heeft mijn fascinatie voor onze kosmische oorsprong en onze rol op aarde mij niet meer losgelaten.

Toen ik in 1968 voor het eerst een artikel publiceerde – dat was in het tijdschrift BRES – begon mijn zoektocht pas echt. Dat artikel is daarom het eerste artikel dat u in dit boek kunt vinden. Tijdens mijn vele reizen en de toen nog heel lang durende vliegtochten, las ik altijd van en over Teilhard de Chardin. Hij overtuigde mij van de dynamische heelheid van de schepping, de co-creatieve rol van de mens daarin en diens zelfreflecterend bewustzijn dat de ontdekking van het evolutieproces mogelijk maakt. Verder studerende en denkende, verscheen in 1986 mijn eerste boek Tao, Teilhard en Westers Denken waardoor mijn missie voor de volgende jaren helder werd: het uitdragen van de stelling dat ecologie en economie bij een goed beleid van overheid en bedrijfsleven hand in hand gaan. Daar werd toen nog anders over gedacht.

Deze missie bracht mij tot projecten met betrekking tot de milieuproblematiek op Taiwan, oplossingen voor de waterproblemen in de wereld, environmental performance indicators voor het bedrijfsleven, vijf documentaires, de genderproblematiek, de rol van religies bij natuurbehoud met name in China en nog veel meer. Maar ook tot het bekendheid geven aan het gedachtengoed van Teilhard en het Taoïsme, twee kosmologisch georiënteerde levensbeschouwingen die sterk gericht zijn op de onverbrekelijke samenhang tussen de kosmos, de aarde en de mens.

Deze aspecten lopen als een rode draad door de geschreven en gesproken teksten in dit boek. Aan mijzelf biedt het boek de mogelijkheid om uitspraken uit het verleden erop na te slaan. Ik hoop dat voor anderen niet alleen de feiten en mijn ontdekkingen maar ook de zoektocht zelf een inspiratiebron zullen zijn.”

Verduurzaming bedrijfsleven

Al voor dat de termen ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘People-Planet-Profit’ geïntroduceerd waren, was Allerd al actief op het gebied van duurzame ontwikkeling en het bedrijfsleven. Op basis van initiatieven uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië introduceerde Allerd vanuit zijn Stichting Ecological Management Foundation in 1994 samen met Folkert van der Molen (toen werkzaam bij Coopers & Lybrand (PwC), nu bij MVO-adviesbureau Sustainalize) de nieuwe management tools ‘Environmental Performance Indicators’ en ‘Environmental Benchmarking’: het meten van de milieuprestaties van een bedrijf om deze daarna te vergelijken met de prestatie van anderen. Relevante artikelen hierover (opgenomen in het boek) zijn bijvoorbeeld:

Andere interessante artikelen van Allerd Stikker over verduurzaming van het bedrijfsleven in het boek zijn onder meer:

Op een van de eerste edities van het Nationaal Sustainability Congres gaf Allerd een lezing over verduurzaming van het bedrijfsleven.

Bestel het boek ‘Op zoek’ online