Concrete doelen
Verdragen met specifieke en concrete doelstellingen hebben, volgens de ceo’s die zijn aangesloten bij de DSGC, veruit de meeste vooruitgang geboekt. Dat hebben eerdere rapporten namelijk bewezen. Volgens de Nederlandse top van het bedrijfsleven moeten de door hen voorgestelde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) voortbouwen op de ‘Millennium Development Goals’ (uit 2000) van de Verenigde Naties. Hierin zijn acht ontwikkelingsdoelen beschreven die een belangrijk ijkpunt zijn geweest om de wereld meer welvaart, welzijn en gelijkheid te brengen in 2015, aldus de DSGC.

Terugdringing armoede
De Nederlandse ondernemers betogen daadkracht. Concreet geformuleerde doelen moeten worden uitgevoerd. De DSGC pleit voor specifieke doelen op het gebied van (onder meer); terugdringing van armoede, voedselzekerheid, vermindering van CO2 en watergebruik, het behoud van biodiversiteit; de bescherming van bossen, verhoging van gebruik van hernieuwbare energie, recycling, clean development mechanisms én de kwaliteit van gezondheid.

Publiekprivate samenwerking
Volgens de ceo’s moet er uiterlijk 2015 overeenstemming zijn over de precieze invulling van de ‘Sustainable Development Goals’, inclusief meetbare wereldwijde targets. Dit met het oog op volledige implementatie in 2030. Van essentieel belang is dat er in de doelen ruimte is voor publiekprivate samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Omgang planeet onhoudbaar
Met de groei van de wereldbevolking van 7 naar 9 miljard in 2050 staan ons een enorme duurzame uitdagingen te wachten. Volgens de bestuurvoorzitters moeten ‘we’ daarom allemaal samen optrekken. Overheden, bedrijven, NGO’s, consumenten en academici moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe wij nu met onze planeet omgaan is op termijn onhoudbaar, aldus de multinationals.

Brief DSGC
De bestuursvoorzitters van de acht Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, die brief hebben ondertekend zijn:
Paul Polman – Unilever | Jean-François van Boxmeer – Heineken | Frans van Houten – Philips Electronics | Feike Sijbesma – DSM | Ton Büchner – AkzoNobel | Peter Hartman KLM | Cees ’t Hart – FrieslandCampina | Peter Voser – Shell
Ook de volgende voorzitters ondertekenden de brief: Jan Peter Balkenende – Dutch Sustainable Growth Coalition | Bernard Wientjes – VNO-NCW