De meeste financiële instellingen die in dit veld actief zijn, zijn bekend bij de organisatie. Om toch een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen roepen wij financiële instellingen met relevante consumentenproducten op het gebied van duurzaam beleggen, sparen en verzekeren (incl. hypotheken en pensioenen) op zich te melden per e-mail met naam, adres, contactpersoon en telefoonnummer bij:

Janneke van Bakel, Adviesgroep Duurzaam Ondernemen DHV
e-mail: janneke.vanbakel@dhv.nl
telefoon: 033-4683144

U ontvangt dan t.z.t. de vragenlijst voor de inventarisatie. De planning is om de brochure omstreeks juli 2002 uit te brengen.

N.B (groen) beleggen in houtplantages e.d. vallen buiten de scope van het onderzoek en de brochure!

Met vriendelijke groet,

Folkert T. van der Molen
Projectmanager (tel. 033-4682744)