Het nieuwe waterstoftankstation in Heinenoord is op 11 maart officieel geopend. Het station voorziet twintig bussen van Connexxion van groene waterstof. Het tankstation is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard, Connexxion en Everfuel, de partij die het station heeft gebouwd en in gebruik neemt.

Klaar voor de toekomst

Het tankstation heeft de capaciteit om meer dan 50 bussen te voorzien van waterstof. Daarmee kan het een grotere vraag aan dan de 20 bussen die er vanaf nu tanken. Het waterstoftankstation heeft een tankdruk die geschikt is voor zware voertuigen. Met deze tankdruk kunnen in de toekomst ook vrachtwagens van het tankstation gebruikmaken. Everfuel levert voor minimaal 12 jaar groene waterstof aan het tankstation. Dat is de meest duurzame vorm van waterstof die er is. De waterstof wordt geproduceerd in Nederland, Duitsland en Denemarken. In deze animatieleggen we uit hoe waterstof wordt opgewekt.

Zero emissie OV in 2030

Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer: ‘Wij vragen vervoerders in onze OV-gebieden om met uitstootvrije bussen te rijden. Daarnaast zien wij het als onze taak om – samen met partners – de transitie naar zero emissie openbaar vervoer te ondersteunen. Dit doen we door te zorgen voor de benodigde infrastructuur, zoals met dit waterstoftankstation voor bussen van Connexxion in Heinenoord. Vandaag zijn we wéér een stap dichter bij ons doel: zero emissie OV in 2030!’

Samenwerken aan duurzame mobiliteit

Samenwerking tussen publieke en private partijen is belangrijk bij het adopteren van nieuwe technologieën. ‘Het samenwerken aan nieuwe technologieën om klimaatverandering tegen te gaan is iets waar we bij Connexxion erg trots op zijn. We kijken er erg naar uit om vanaf vandaag met de nieuwe waterstofbussen te gaan rijden’, zegt Ben Dwars, regionaal directeur bij Connexxion.

Jacob Krogsgaard, CEO bij Everfuel: ‘Heinenoord heeft nu een van de grootste waterstoftankstations in Europa. Ik ben erg enthousiast over de bouw van dit tankstation en de samenwerking met onze innovatieve partners. Voor mij laat dit zien dat we middenin de energietransitie zitten en dat groene waterstof een duurzame energiedrager is die bijdraagt aan uitstootvrij transport in de nabije toekomst.’

De gemeente was verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Wethouder Harry van Waveren (mobiliteit): ‘Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal zijn. In 2030 moet de CO2 uitstoot al met 25% zijn verminderd ten opzichte van 2020. Het waterstoftankstation draagt hieraan bij en daarom werkten we graag mee aan dit project. Met de waterstofbussen hebben onze inwoners een duurzaam alternatief voor de auto!’

Waterstof en de provincie Zuid-Holland

Omdat we de gezondheid van reizigers, inwoners en het klimaat belangrijk vinden, willen we schone(re) manieren van vervoer. Door een omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie ontstaat er een betere balans tussen mobiliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. De waterstofbussen van Connexxion dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en zijn hier daarom een mooi voorbeeld van.

Groene waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie. De provincie zet zich daarom in voor waterstofproductie en -infrastructuur en stimuleert het gebruik van waterstof als grondstof en energiedrager voor industrie en mobiliteit.

Foto: Rhalda Jansen Fotografie