Shell Nederland.
Ter attentie van de heer J.van der Veer.
Carel van Bylandtlaan 16
2596 HR Den Haag

Den Haag, 23 november 2005

Onderwerp: verzoek tot gesprek over sanering stort van Troost

Geachte heer Van der Veer,

Vandaag hebben wij ernstig vervuilde grond op de stoep van uw kantoor gestort. Dat is natuurlijk niet netjes. Deze ernstig vervuilde grond is een klein deel van een grote hoeveelheid gevaarlijk afval die uw bedrijf via onderaannemer Troost heeft laten storten in nationaal Park de Biesbosch. En dat gevaarlijk afval daar laten liggen is natuurlijk veel minder netjes. Zoals u weet is dit gevaarlijk afval afkomstig van het bedrijf waar u leiding aan geeft, Shell.

Graag zouden wij op korte termijn een gesprek met u hebben over deze vervelende nalatenschap. Shell heeft in de jaren ’60 tot ’80 ruim 200.000 ton gevaarlijk afval, dat onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel bevat, op de stort van Troost laten dumpen. Al sinds 1999 proberen wij de overheid en uw firma Shell te overtuigen dat het volstrekt onverantwoord is om dit spul nog langer daar te laten liggen.

Wij hebben vandaag dus de vrijheid genomen om een klein deel van deze nalatenschap op de stoep van het Shell hoofdkantoor te Den Haag te deponeren. Omdat wij weten wat voor troep het is hebben wij voor een goede onderafdichting zorg gedragen. U zult het met ons eens zijn, dat deze troep niet op uw stoep thuishoort.

Maar als het niet op de stoep van uw kantoor thuishoort, dan zeker ook niet in de bodem van Nationaal Park de Biesbosch. U zult uw stoepje nu natuurlijk schoen moeten poetsen. Dat kunt u eenvoudig regelen door een erkende afvalinzamelaar in te schakelen en het volgens de regels die daaraan zijn gesteld, te laten afvoeren en verwerken. Maar u begrijpt dat wij graag zien dat u niet alleen uw stoepje schoon poetst, maar ook de Stort van Troost. Dat zal minder eenvoudig zijn, en kostbaarder, dat begrijpen wij. Maar wij zijn ervan overtuigd dat Shell beslist niet armlastig is en dat dat dus nooit het probleem kan zijn.

De overheid is van de saneringsnoodzaak doordrongen, maar schuift daadwerkelijk optreden steeds af naar lagere overheden. Die missen echter de expertise en middelen om een goede sanering op dit niveau uit te voeren, u niet. U begrijpt dat wij het wegkijken van een bedrijf als Shell, waaraan u leiding geeft, niet kunnen begrijpen. Het geeft ook geen pas om de gemeenschap op te zadelen met de saneringskosten. Zeker ook omdat dit gevaarlijk afval in het verleden ook nog eens illegaal (mocht ook op basis van de vergunning van destijds niet) is gestort.

Wij nemen de vrijheid onszelf uit te nodigen voor een indringend gesprek met u over deze kwestie. Intussen zullen wij iedereen, en mogelijk dus ook uw klanten, via een publieksactie vragen ook kleine hoeveelheden van uw gevaarlijk afval alvast ter sanering aan u op te sturen. Dit is uiteindelijk allemaal bedoeld om duidelijk te maken dat u mee moet helpen de Stort van Troost te saneren.

Tot nu toe zijn gesprekken met uw woordvoerders niet tot genoegen verlopen. Wij hopen daarom dat een gesprek met u zal laten zien dat Shell wel degelijk begrijpt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen.

Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen, (Tweede-Kamerlid namens de SP)
Bart Vermeulen, (SP Provinciale Statenlid Zuid-Holland)
Remi Poppe (Oud-Kamerlid namens de SP)
Harry Voss (Milieu-Alarmteam SP)