Ontwerpspecificatie ISO MVO-richtlijn af

De tweede vergadering van de ISO-werkgroep voor MVO in Bangkok, Thailand had als doelstelling de ontwerpspecificatie, de zogenoemde 'Design Specification', goed te keuren, maar of dat zou lukken was zeer onzeker gezien de 600 vooraf ingediende en flink uiteenlopende commentaren. Eind september 2005 zijn 54 landen het toch unaniem eens geworden over het ontwerp voor de ISO-richtlijn voor MVO, ISO 26000, Guidance on Social Responsibility.

Bijgaand artikel geeft onder meer inzicht in de discussies die vooraf gingen aan de goedkeuring van het ontwerp.

Share Button