Bijgaand artikel geeft onder meer inzicht in de discussies die vooraf gingen aan de goedkeuring van het ontwerp.