Een kwart van de Nederlandse ondernemers heeft een idealistische drijfveer. Ze ondernemen om een droom te realiseren, of streven naar duurzaam ondernemen met balans tussen mens, milieu en winst. Dat blijkt uit onderzoek van Tom, uitgevoerd door Maurice de Hond. De top 3 van drijfveren bestaat uit kwaliteit leveren (20 procent), onafhankelijkheid nastreven (16 procent) en geld verdienen (16 procent).

Verandering

De drijfveren van ondernemers zijn flink veranderd. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Voor 4 procent van de ondervraagde ondernemers was dat de oorspronkelijke drijfveer; nu is dat met 11 procent bijna drie keer zoveel. Ook wordt het nastreven van onafhankelijkheid minder belangrijk. Voor bijna de helft van de ondernemers was dit de oorspronkelijke drijfveer (49 procent), tegenover slechts 16 procent nu.

Consequent

Ondernemers die hun bedrijf begonnen met een streven naar duurzaam ondernemen, blijven hun drijfveer het meest trouw. Voor 71 procent van deze ondernemers is duurzaamheid nog altijd het belangrijkst. Gevolgd door ondernemers die geld verdienen als oorspronkelijke drijfveer hadden (45 procent) en ondernemers die een droom wilden realiseren of kwaliteit wilden leveren (beide 31 procent). Martin Schuurman, directeur van Tom: “Dit bevestigt het beeld dat ondernemers Nederland veranderen. Ze hebben impact op hun bedrijf, maar ook op hun omgeving en op de samenleving. Hun wil om bij te dragen aan een houdbare samenleving wint daarbij aan belang.”

Bewust

Twee derde van de ondernemers koos bewust voor het ondernemerschap. Ruim de helft (55 procent) van de ondernemers vindt de reden waaróm of hóe ze ondernemen, belangrijker dan wát ze doen (45 procent). Vooral ondernemers die bewust ondernemer werden vinden het waaróm van hun ondernemerschap belangrijk. Van hen vindt ruim een derde de drijfveren, idealen en ambitie het belangrijkst (36 procent). Ondernemers die geen werk konden vinden en daarom ondernemer werden, houden zich hier het minst mee bezig (20 procent). Zij hechten de meeste waarde aan wat ze doen (58 procent).

Motivatie

Ondernemers raken het meest gemotiveerd door tevreden klanten. Bijna de helft (49 procent) van de ondernemers wordt hierdoor geïnspireerd. Voor vrouwen (53 procent) geldt dat sterker dan voor mannen (45 procent). Terwijl voor mannelijke ondernemers juist uitdagende opdrachten meer motiveren (17 procent) dan voor vrouwelijke ondernemers (11 procent). Onderaan de motivatielijst staat waardering van medewerkers; dat is voor 1 procent van de ondernemers de belangrijkste motivator.

Horizon

In hun onderneming richt de helft van de Nederlandse ondernemers zich op de langere termijn (52 procent): op volgend jaar of nog verder weg. Voor een op de tien ondernemers is die horizon juist de volgende dag. Mannen en hoger opgeleide ondernemers hebben een langere horizon dan vrouwen en lager opgeleide ondernemers. Ruim de helft van de mannen (57 procent) en de hoger opgeleiden (55 procent) is gericht op het volgende jaar of verder. Onder vrouwen en lager opgeleide ondernemers is ruim de helft (55 procent) georiënteerd op de volgende maand of korter.

Infographic5