Reputatiemanagement speelt, verassend, bij 55% van de ondernemingen een belangrijke rol. Het ontbreken van een meet- en registratiesystemen en gebrek aan kennis over het onderwerp, worden door respectievelijk 63% en 54% van de ondernemingen ervaren als grootste knelpunten. Ook hoge kosten (46%) en het ontbreken van richtlijnen voor het opstellen van een duurzaamheidsjaarverslag (50%) worden als problematisch ervaren, doch niet als onoverkomelijk gezien.Het opstellen van een duurzaamheidsverslag naar aanleiding van incidenten of externe druk van stakeholders komt steeds vaker voor. Ondernemingen geven echter aan vaker op wensen van aandeelhouders en klanten in te zullen gaan (beide ruim 60%) dan op wensen van actiegroepen (slechts 28%).

Hoewel het ontbreken van richtlijnen als knelpunt uit het onderzoek naar voren komt, is toch 38% van de ondernemingen bekend met het Global Reporting Initiative (GRI), een internationale richtlijn voor duurzaamheids-verslaggeving. Grote multinationale ondernemingen zijn relatief vaker bekend met het GRI dan kleinere ondernemingen (74% en 71% van AEX- en Midkap-ondernemingen versus 18% van overige beursgenoteerde ondernemingen). Behoefte aan een richtlijn is groot, 47% van de ondernemingen acht een standaard zelfs noodzakelijk voor verdere ontwikkeling. De overheid moet volgens de ondernemingen echter niet willen ingrijpen met wet- en regelgeving, maar slechts blijven faciliteren en stimuleren, om zo tot een optimale ontwikkeling van duurzaamheids-verslaggeving te komen.

Duurzaam ondernemen staat meer en meer in de aandacht. Een groeiend aantal bedrijven brengt immers een duurzaamheidsjaarverslag uit en het onderwerp heeft tevens de belangstelling van de politiek. Zo heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de adviesaanvraag van het Kabinet in behandeling over maatschappelijke verslaggeving. Een initiatiefwetsontwerp van Groen Links en de PvdA ten aanzien van verplichte rapportage over maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt bij de Tweede Kamer.

Profiel DHV Groep

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten: Ã?? Transport en Infrastructuur;Ã?? Bouw en Industrie;Ã?? Water;Ã?? Telecommunicatie;Ã?? Ruimtelijke Ordening en Milieu.De ruim 3600 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten. Erkende expertise wordt via een hecht kennisnetwerk met sterke lokale aanwezigheid beschikbaar voor klanten in de publieke en private sector.De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.

Nadere inlichtingen bij:
DHV Milieu en Infrastructuur BV
Folkert van der Molen
Laan 1914, nr. 35
Postbus 1076
3800 BB Amersfoort
Telefoon (033) 468 27 44
Telefax (033) 468 28 01