De daling van giften door bedrijven is verrassend, omdat juist door de groeiende populariteit van maatschappelijk verantwoord ondernemen de indruk bestond dat bedrijven juist meer waren gaan geven. Het onderzoek geeft geen verklaring voor de daling.

Nederland als geheel heeft in 2005 minder geschonken aan goede doelen. In 2003 bedroeg het schenkingsbedrag nog euro 4,9 mrd. In 2005 is dat bedrag teruggelopen tot euro 4,4 mrd.

Het meeste geld wordt gegeven aan kerk en andere vormen van levensbeschouwing. Daar gaat zo’n euro 792 mln ofwel 18% naar toe. Op de voet gevolgd door internationale hulp, waar euro 748 mln naar toe gaat. Sport en recreatie krijgt 16%. Kerk en levensbeschouwing is het meest populair bij huishoudens, terwijl sport en recreatie een voorkeur heeft van ondernemingen om geld aan te geven. Cultuur en onderwijs & onderzoek staan het minst in de gunst. Die ontvangen respectievelijk 7 en 6%.

Nederlandse serviceclubs als de Rotary en Lions hebben in 2005 in totaal bijna euro 10 mln weten te verzamelen voor goede doelen. De Rotary, met 19.600 leden de grootste serviceorganisatie van Nederland, haalde ruim euro 3 mln aan donaties op.

In Nederland zijn twaalf serviceorganisaties actief, met in totaal ruim 47.000 leden. De goede doelen waar de organisaties geld aan geven zijn hoofdzakelijk niet-politieke doelen: maatschappelijk welzijn, internationale hulpverlening en gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de tsunami in Zuidoost-Azië van kerst 2004 een nieuwe groep gevers opleverde. Van alle giften voor deze natuurramp was 40% van nieuwe mensen. En van deze groep gaf een jaar later 43% nog steeds aan goede doelen. Van het oude geefpubliek deed 76% in 2005 weer een schenking.

Het vertrouwen in goede doelen is in de afgelopen twee jaar gestegen van 30% naar 40%. Maar het blijft, gegeven de noodzaak van een goede reputatie voor de continuïteit van de charitatieve sector, erg laag.