Minister Van Ardenne zal partnerschappen met bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren. Daarnaast zullen andere instrumenten waaronder handelsmissies en het programma ter stimulering van opkomende markten worden ingezet bij het stimuleren van een omgeving waarin het bedrijfsleven tot bloei kan komen.

In een stabiele economische omgeving zal een conflict minder snel doorzetten. -Als jongeren kunnen kiezen tussen aansluiting bij een rebellenbeweging en een betaalde baan, zullen ze vaak dat laatste kiezen”, zegt Van Ardenne.

Nederland zal daarom haar postennetwerk inzetten om bedrijven voor te lichten en aan te dringen op gedragscodes en maatschappelijke verslaglegging door de betrokken bedrijven. Daarnaast zal in de dialoog met ontwikkelingslanden veel aandacht besteed worden aan het belang van het verbeteren van het ondernemingsklimaat.

Tegelijkertijd zal Nederland er samen met internationale partners op toezien dat illegale productie- en handelsactiviteiten waarbij misbruik wordt gemaakt van conflictsituaties worden tegengegaan. Gedragscodes, strafrechtelijke bestrijding van corruptie en internationale rapporten over bedrijfstakken (extractive industries transparancy initiative) zijn hierbij belangrijke instrumenten. Internationaal toezicht op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zal moeten worden verbeterd, zodat strijdende partijen geen misbruik kunnen maken van deze hulpbronnen.