De sponsorovereenkomst stelt Nyenrode in staat om haar onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid te versterken en is bedoeld om de specialistische kennis van duurzaam bouwen verder te ontwikkelen. Met deze samenwerking krijgt BAM toegang tot de specialistische kennis en educatieve mogelijkheden die Nyenrode op het terrein van duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling reeds in huis heeft en in de toekomst door voortgaand onderzoek wil verwerven. De resultaten van (gezamenlijk) onderzoek zullen hun weerslag vinden in onderwijs, publicaties, rapportages en periodieken.
Prof. dr. Bert de Groot, Dean en Rector Magnificus: “Koninklijke BAM Groep initieert vermarkting van duurzame innovaties in de bouw en bevordert hiermee duurzaamheid in de gehele bedrijfsketen. Nyenrode heeft in Nederland een leidende rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van business en sustainability. Deze nieuwe samenwerking en de daaruit voortvloeiende verspreiding van kennis zal een belangrijke bijdrage leveren aan meer duurzaamheid in de bouw en het bedrijfsleven in het algemeen.”

Over het Nyenrode Center for Sustainability

Het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode Business Universiteit is een academische groep professionals, gericht op het ondersteunen van bedrijven en overheden bij het aanpakken van kansen en uitdagingen van duurzaam ondernemen. Dit doet het CfS met onderzoek en advies over innovatief organisatiemanagement en strategieontwikkeling, ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden van bedrijven en de integratie van wetenschappelijke en praktijkkennis in het onderwijs binnen Nyenrode. Programma’s waarbinnen dit onderwerp aan de orde komt zijn onder andere Nyenrodes International MBA, de Master of Science in Management en diverse executive education modules. Nyenrode Business Universiteit heeft duurzaam ondernemen, de uitdaging van ‘sustainability’, verheven tot een van haar centrale thema’s van onderzoek en onderwijs.