De tool van The Sustainability Consortium (TSC), een wereldwijd initiatief om de duurzaamheid van consumentenproducten te verbeteren, is een waardevol instrument om de duurzaamheid van Nederlandse consumentenproducten te verbeteren. Dat concluderen initiatiefnemers Ahold, Rabobank, ZLTO, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen UR na een driejarige pilot van de tool in Nederland.

Het in 2009 in de VS opgerichte TSC heeft een wetenschappelijk en wereldwijd geharmoniseerd meetinstrument ontwikkeld dat wordt gebruikt om informatie over duurzaamheid van consumentenproducten in de keten uit te wisselen. Op deze manier kan duurzaamheid, naast prijs en kwaliteit, ook worden meegewogen bij de inkoop door retailers. TSC heeft meer dan 100 leden, waaronder Ahold, Unilever, Mars, Wereld Natuur Fonds en Solidaridad, die gezamenlijk met de coördinerende universiteiten het meetinstrument optimaliseren. Meer dan 1700 leveranciers rapporteren met behulp van dit instrument aan retailers over de duurzaamheid van hun producten.  Het gaat om al meer dan 120 miljard euro aan consumentenverkopen; bijna vier keer de totale Nederlandse supermarktomzet.

Concrete verduurzaming producent tot retail

“Ik vind het een grote vooruitgang dat we nu dezelfde taal spreken als het gaat over concrete verduurzaming van producent tot retail en daarmee ook de stap kunnen maken naar actiegerichtheid en samenwerking op de belangrijkste verbeterpunten voor de diverse producten” zegt Alain Cracau van Rabobank. Erwin Maathuis van het ministerie van EZ vindt met name de wetenschappelijk basis van het initiatief erg belangrijk.

TCN belangrijke rol harmonisatie gebruikte indicatoren

Richard Schouten van ZLTO: “Het is van groot belang dat agrariërs een helder signaal krijgen van hun afnemers wat van hen wordt verwacht rond duurzaamheid en TSC kan een belangrijke rol spelen in de harmonisatie van gebruikte indicatoren. Wel vind ik dat de primaire sector nog intensiever betrokken moet worden bij het initiatief en het opstellen van normen”.

“Vooral de kwantitatieve milieu indicatoren spreken mij aan. Naast de brede toepasbaarheid over alle producten, is TSC met die indicatoren echt onderscheidend” geeft Leon Mol van Ahold aan.

Bijdrage wereldwijde verduurzaming

“Door het gebruik van de tools door inkopers van de retail, die echt het verschil kunnen maken en de enorme schaal waarop TSC opereert, dragen de tools nu al in belangrijke mate bij aan de wereldwijde verduurzaming van consumentenproducten. Door brede toepassing, ook in Nederland, kan dit effect nog vele malen groter worden”, concludeert Koen Boone van Wageningen UR tenslotte enthousiast.

Verduurzaming van het in Nederland geconsumeerde voedsel

In 2011 is Europese vestiging van TSC geopend, geleid door Wageningen UR. Een belangrijke taak van de Europese vestiging is waarborgen dat de ontwikkelde tool ook geschikt is voor toepassing in Europa. Met co-financiering van het ministerie van Economische Zaken is in 2012 een pilot gestart waarin de ontwikkelde vragenlijsten werden voorgelegd aan leveranciers van Ahold. De zinvolle feedback van de leveranciers en de projectpartners in deze pilot, heeft geleid tot verbetering van de wereldwijd gebruikte indicatoren, de toelichting op de indicatoren en een betere afstemming met al breed toegepaste duurzaamheidsinitiatieven zoals Global Gap en BSCI. In 2015 is een tweede pilot gestart met een andere grote retailer in Nederland. Inmiddels is ook een project opgestart met de Alliantie Verduurzaming Voedsel waarin de Nederlandse retail, catering, horeca, voedselverwerkende industrie en agrarische sector samenwerken aan de verduurzaming van het in Nederland geconsumeerde voedsel. De beoogde brede toepassing van de wereldwijde geharmoniseerde vragenlijsten levert voor alle partners in dit project voordeel op.